chybně ohodnocená otázka

Reagovat
chybně ohodnocená otázka

Dobrý den,
dnes můj syn dělal písemné testy na ŘP. U otázky číslo 22050003 je video, kde přijíždí člověk na motocyklu, ale správná odpověď je: "může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici. To neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně směru jízdy"
Další odpovědi již hovoří o motocyklistovi......
Dle mého názoru je tato otázka chybně vyhodnocena. Na videu je jednoznačně dle vyhlášky o pozemních komunikací motocyklista, tak nemůže být v otázce správná odpověď cyklista.
Jedná se o čtyřbodovou otázku, což mělo zásadní vliv na neúspěšné složení písemné zkoušky syna.
Byla bych ráda o zpětnou vazbu a vyjádření k výše uvedenému.Reakce

Jedná se o znalost problematiky jízdy v jízdních pruzích a častý nešvar řidičů motocyklů. Otázka poukazuje, že tento úkon nemůže udělat motocyklista, ale za určitých případů pouze cyklista...

ˇhttps://www.noveotazky.cz/otazky/?q=9

Správná odpověď: může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici. To neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně směru jízdy.


Jízda na jízdním kole
§ 57
(4) Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti. To neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně směru jízd