Nevydání průkazu žadatele o řidičské oprávnění při přechodu do jiné autoškoly

Reagovat
Nevydání průkazu žadatele o řidičské oprávnění při přechodu do jiné autoškoly

Dobrý den,
obracím se na Vás s žádostí o vyjádření.
Moje dcera navštěvovala od letošního ledna autoškolu v Praze. Jízdy jí začaly v únoru a trvaly s určitými přestávkami až do poloviny letošního října :-(
Měsíc květen do autoškoly nechodila - byla v rámci studentské akce ERASMUS na celý měsíc na studijním pobytu ve Španělsku, a pak celý měsíc červenec nedocházela - kvůli jazykovému pobytu v zahraničí.
Bohužel ze strany autoškoly nebylo nikdy avizováno, že dcera není připravená na závěrečné jízdy, ale jízdy - po vyčerpání zákonných 28 hodin, byly dále navyšovány. Pak se stalo něco neakceptovatelného ze strany instruktora a my se rozhodli autoškolu vyměnit. Bohužel od autoškoly jsme neobdrželi Průkaz žadatele o řidičské oprávnění - které má autoškola povinně vyplňovat. Dcera říkala, že tuto kartičku v původní autoškole nikdy neviděla a ani nepodepisovala. Při odchodu/ změně autoškoly, po nás původní autoškola chtěla doplatit 13.000,--Kč za dodatečné jízdy, které ale s námi nebyly sjednány, odsouhlaseny - ani dcerou. Bohužel doplacení bylo podmíněno tím, že jinak neobdržíme výstupní dokumenty, které jsme potřebovali předat nové autoškole. Chci se tedy zeptat, jestli původní autoškola postupovala správně, dle zákona, nebo máme právo požadovat vrácení uhrazení 13.000,--Kč?
Bohužel, to co se stalo/bylo řečeno ze strany instruktora před sjednáním finálního termínu konečné zkoušky, nemůžeme nikde použít, jelikož by to bylo tvrzení proti tvrzení. Ale myslím si, že takovéto praktiky by si neměl dovolit nikdo. To nás tedy vedlo k výměně autoškoly, ale dotaz tedy zní, jestli nám autoškola měla vydat průkaz s vykázanými jízdami, které měly být podepsány dcerou ale ve skutečnosti tomu tak nebylo?
Děkuji předem za Vaši odpověď.Reakce

Vážená tazatelko,
podle § 27 odst. 3) zákona 247/2000 Sb. je provozovatel autoškoly povinen při zahájení výcviku vydat žadateli o řidičské oprávnění průkaz žadatele a průběžně v něm provádět záznamy o jeho účasti na praktickém výcviku. Žadatel o řidičské oprávnění musí mít při praktickém výcviku průkaz žadatele vždy u sebe. Z uvedeného tedy plyne, že by měl žadatel mít stálý přehled o již absolvovaných hodinách praktického výcviku. Podle Vyhlášky 167/2002 Sb., § 11 vede provozovatel autoškoly evidenci o provozu vozidla a provedeném výcviku. Správnost údajů uvedených v knize o provozu vozidla a výcviku, podle odst. 4), potvrzuje žadatel na závěr výcvikové hodiny svým podpisem. Údaje vedené v průkazce žadatele a v evidenční knize výcvikového vozidla musí být tedy souhlasné. Tyto dokumenty jsou majetkem autoškoly a ta je musí dle Vyhlášky 167/2002 Sb., § 11 odst. 6) a § 12 odst. 4 po dobu 5 let od posledního zápisu archivovat. Odtud je jasné, proč Vám autoškola nevydala Vámi požadovanou průkazku k užití u jiné autoškoly. Pro účel přechodu do jiné autoškoly, Vám provozovatel stávající autoškoly, dle zákona 247/2000 Sb., § 30 odst. 2) a Vyhlášky 167/2002 Sb., § 13a vydá Potvrzení o částečném absolvování výuky a výcviku, ve kterém je uvedeno vše, co bylo absolvováno, včetně vyúčtování již odebraných služeb. S tímto Vám vrátí žádost žadatele a posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Je pochopitelné, že vydání předmětné dokumentace podmiňuje vyrovnáním všech dluhů, které žadatel vůči autoškole má.
Praktická část výcviku čítá 28 výcvikových hodin. Ne každému tento počet hodin postačuje. Učitel autoškoly má povinnost zhodnotit nabyté dovednosti žadatele a případně doporučit další výcvik ku prospěchu žadatele. Žadatel však není povinen návrh provozovatele autoškoly akceptovat. Toto řeší § 30 zákona 247/2000 Sb. Pokud ale Vaše dcera souhlasila s navýšením hodin a tyto také odebrala, pak se nelze divit, že požaduje autoškola vyrovnání. Vrácení Vámi požadovaných peněz by bylo možné, pokud prokážete, že vykázané služby nebyly provedeny. Je jen s podivem, že autoškola provádí službu, aniž by měla předem vypořádanou platební agendu.