Dotaz ke lhůtě ukončení výcviku

Reagovat
Dotaz ke lhůtě ukončení výcviku

Dobrý den, mám obecný dotaz ke znění § 13 odst. 1 písm. b) z.č. 247/2000 Sb, kde se hovoří o tom, že od zahájení výcviku po jeho ukončení (tomuto rozumím odježdění všech povinných hodin jízd a absolvování předepsaných hodin teorie příp. konzultací) nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců.

Jak se postupuje (dle zákona), pokud z důvodu překážek na straně žáka k ukončení výcviku v této lhůtě nedojde (nemoc, studium, jiné důvody)? Např. od 1.3.2022 do 30.9.2023 stihne žák z důvodů překážek na jeho straně (nikoliv na straně autoškoly) absolvovat jen 20 hodin povinných jízd.

Propadá celý tento kurz bez jakékoliv náhrady, jakoby se vůbec ani jeho část neuskutečnila nebo jsou nějaké prostředky/možnosti - jak tuto lhůtu výcviku legálně prodloužit a případně o jak dlouhou lhůtu?Reakce

Dobrý den, paragraf 13 odst. 1 písm. b) Zákona 247/2000 Sb řeší to, že není možné se do výuky výcviku v autoškole přihlásit dřív, než 18 měsíců před dovršením věku pro příslušnou skupinu. Například pro skupinu B je to nejdříve v 16,5 letech. Jinak délka výuky a výcviku v autoškolách nemá žádné omezení. Můžete do autoškoly docházet i několik roků. Jediné omezení stanovené zákonem je délka 1 roku pro dokončení závěrečné zkoušky.