Nespravedlivé rozhodnutí komisaře

Reagovat
Nespravedlivé rozhodnutí komisaře

Dobrý den,
dnes jsem dělal závěrečnou zkoušku v autoškole, s dokončeným výcvikem a bezchybně napsanými testy. Zkouška probíhala bez komplikací, po zhruba 15 minutách jsem měl odježděno a vystřídal mě další žák. Ze zkoušky jsem měl opravdu velmi dobrý pocit, protože jsem si nebyl vědom toho, že bych udělal nějakou chybu, o to více mě hodnocení pana komisaře zaskočilo. Prý jsem jel se zařazeným rychlostním stupněm tři v místě, kde byla 30, a údajně se měl dopustit překročení rychlosti. Přitom jsem si vědom že jsem limit opravdu dodržel. Je možné, že jsem chviličku dosáhl rychlosti o 2-3 km vyšší, ale neměla by tam být nějaká tolerance? Navíc jsem si opravdu byl omezení vědom a dbal obezřetnosti. A druhá výtka. Přijel jsem na křižovatku a vidím značku dej přednost v jízdě, zleva jede auto, zastavím, nechám ho projet. Rozhlédnu se doleva a doprava, nic nejede, tedy jedu. Za křižovatkou pustím paní na přechodu a dál již jedu normálně. Pan komisař však trval na tom, že jsem se při dávání přednosti pořádně nepodíval doprava, ačkoli jsem si jist, že ano, dokonce tak, aby to bylo opravdu zřetelné. Bohužel na mé námitky nebyl brán žádný zřetel. Po celou dobu jízdy jsem jel opatrně a bezpečně. Nemyslím si, že bych se při skládání zkoušky dopustil takové chyby, která by bránila jejímu úspěšnému složení a považuji rozhodnutí komisaře za nespravedlivé. Zajímá mě váš názor. Šlo by s rozhodnutím ještě něco dělat?
Děkuji za Váš čas,
JanReakce

Vážený tazateli,
pokud Vaše zkouška z praktické jízdy trvala, jak uvádíte 15 minut, tak jste se pravděpodobně opravdu dopustil překročení rychlosti. Tolerance při zkoušce bohužel žádná není. Ohledně dalšího hodnocení Vaší jízdy, řazení rychlostních stupňů, rozhlédnutí v křižovatce, nedokážeme jen na základě Vašeho jednostranného pohledu posoudit, jelikož jsme nebyli přítomni u Vaší zkoušky. Vy jako Žadatel o řidičské oprávnění musíte při zkoušce z praktické jízdy v první i druhé části zkoušky prokázat všechny zákonem požadované znalosti a dovednosti, které musí zkušební komisař prověřit. Potřebné informace naleznete na stránkách Autoškolského ombudsmana, nebo v § 19 prováděcí vyhlášky č.167/2002 Sb., zákona č.247/2000 Sb., které zahrnuje i hodnocení zkoušky z praktické jízdy. Podpisem záznamu (pokud k němu došlo) o průběhu zkoušky z praktické jízdy, ve kterém uvedl zkušební komisař všechny nedostatky zjištěné při zkoušce, jste potvrdil seznámení s výsledkem zkoušky a odůvodněním výsledného hodnocení. Pokud s hodnocením zkušebního komisaře nesouhlasíte, obraťte se se svoji námitkou na výrok zkušebního komisaře na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři. Je třeba si vyžádat na příslušném úřadu, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, kopii záznamu o průběhu zkoušky a tu k námitce přiložit.