Dotaz k výkladu § 40a zákona 361/2000 Sb. ve spojitosti s přílohou č. 12, písm. F, bodem 5 vyhlášky č. 341/2014 Sb.

Reagovat
Dotaz k výkladu § 40a zákona 361/2000 Sb. ve spojitosti s přílohou č. 12, písm. F, bodem 5 vyhlášky č. 341/2014 Sb.

Vážení,

obracím se na Vás s možná netradičním dotazem ohledně výkladu § 40a zákona 361/2000 Sb. ve spojitosti s přílohou č. 12, písm. F, bodem 5 vyhlášky č. 341/2014 Sb. Nejprve mi dovolte pár slov k osvětlení mé situace společně s motivací k napsání tohoto dotazu.

Jsem žadatelem o získání profesního osvědčení pro učitele praktického výcviku pro sk. B. V květnu tohoto roku jsem absolvoval zkoušky, bohužel jsem byl neúspěšný, a to z části ovládání a údržby vozidla. Jednou z příčin mého neúspěchu byla neshoda se zkoušejícím ohledně minimální hloubky dezénu pneumatik. Jelikož dne 11.10 konám opravnou zkoušku z oné smolné předvýjezdové kontroly, rád bych postavil najisto, zda je můj výklad ohledně hloubky dezénu pneumatik správný. Dovolte mi tedy vyslovit můj názor na tuto problematiku, budu rád za potvrzení či vyvrácení tohoto názoru.

(Hloubku dezénu budu vztahovat na sk. B, osobní automobil a z popisu situace vynechám příkazovou dopravní značku C15a Zimní výbava).

Začnu hypotézou, že nelze říci bez dalšího, že minimální hloubka dezénu u zimní pneumatiky jsou 4,00 mm.

Vyhláška 341 z roku 2014 ve své příloze č. 12, písm. F, bodě 5, říká, že minimální hloubka dezénu činí 1,6 mm. K tomu, v postavení lex specialis, máme § 40a zákona 361/2000 Sb. Ten specifikuje, kdy je nutno použít zimní pneumatiky s minimální hloubkou dezénu 4,0 mm. Zjednodušeně řečeno, musí být splněny kumulativně následující podmínky: nacházíme se v zimním období (od. 1.11. do 31.3.) a zároveň se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námraza, nebo lze jejich výskyt předpokládat.

S tímto se pojí dle mého názoru několik situací. Jelikož musí být podmínky § 40a splněny kumulativně, mohu, dle mého názoru, vyjet na letní pneumatice v zimním období, pokud je teplota 20° a hloubka dezénu pneumatiky je alespoň 1,6 mm. Ba co víc, v té samé situaci mohu dle mého jet na zimní pneumatice, která je lidově řečeno „sjetá“ a má např. dezén o hloubce 2,0 mm (v této chvíli se nepohybuji v režimu § 40a zákona 361/2000 Sb., ale v režimu vyhlášky, která specifikuje pouze minimální hloubku dezénu 1,6 mm, a tu splňuji. Ve vyhlášce se nic o rozdělení na letní a zimní pneu neříká. Navíc § 40a hovoří o „zimní pneumatice podle věty první“ - tj. tedy souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námraza + zimní období). Jen pro formu, dle mého mohu jet i na zimní pneumatice 1. srpna, pokud mám alespoň 1,6 mm.

Omlouvám se, že Vás zatěžuji svými výkladovými problémy. Bohužel, i v učebnicích autoškoly se v drtivé většině uvádí pouze 4,00 mm v souvislosti se zimní pneumatikou. Podle mého výkladu to tak ale vůbec být nemusí a nelze tedy bez dalšího tvrdit, že minimální hloubka dezénu u zimní pneumatiky jsou 4,00 mm. Prosím o vyvrácení či potvrzení této hypotézy.

S úctou,
Jakub SemeraReakce

Vážený tazateli,
pokud jde o vazbu shora uvedených předpisů, potom skutečně platí to, že zákona č. 56/2001 Sb. a vyhl. č. 341/2014 Sb. stanoví technické podmínky provozu pro účely schvalování a např. STK (zjednodušeně řečeno).

§ 40a zákona č. 361/2000 Sb. stanoví, za jakých podmínek smíte v daném období užít pozemní komunikaci.

To jsou dva zcela odlišné světy. Není nám známo, jak přesně zněla otázka, zda jste měl něco vykládat, či pouze předvést kontrolu vozidla před jízdou.

Pokud byste se na nás obrátil dříve, nežli několik dní před zkouškou, mohli jsme si to upřesnit a prodiskutovat to.