Přesunutí zkoušky jízdy

Reagovat
Přesunutí zkoušky jízdy

Dobrý den, syn složil písemnou zkoušku na motocykl 28.9. na druhý pokus. Protože byly mokré silnice, zkouška jízdy se posunula o týden později tj. 3.10. Bohužel ani tentokrát se zkouška nekonala bez udání důvodu a přesunula se na květen 2023. Můj dotaz zní - je to vůbec možné, přesunout termín jízdy až za půl roku? Děkuji za odpověď. Petra VlčkováReakce

Vážená tazatelko,
základní ustanovení o zkouškách z odborné způsobilosti nám říká, že zkoušky z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění a opakované zkoušky se provádí zpravidla v jeden den. Neprovede-li obecní úřad obce s rozšířenou působností zkoušky v jeden den, zařadí žadatele k dalším zkouškám tak, aby byly provedeny nejpozději do 7 dnů od jejich zahájení.
Jelikož neznáme důvod přesunutí zkoušky z praktické jízdy na květen 2023, doporučujeme, obrátit se s dotazem na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého má provozovatel autoškoly vydanou registraci k provozování autoškoly.
Ve Vašem případě pravděpodobně MěÚ Rokycany:
Zkušební komisař, Roman Kokoška, tel.: 371 70610, e-mail: roman.kokoska@rokycany.cz, nebo Bc. Ladislav Kőnigsmark, vedoucí odboru (dopravy, zástupce tajemníka), tel.: 371 706 320, e-mail: ladislav.konigsmark@rokycany.cz,
Dále doporučujeme, podat písemnou žádost Vašeho syna o přihlášení k opakované zkoušce provozovateli autoškoly, který je povinen nejpozději do 15 dnů po doručení žádosti Vašeho syna o přihlášení k opakované zkoušce písemně přihlásit u obecního úřadu obce s rozšířenou působností k opakované zkoušce. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně písemně sdělí žadateli prostřednictvím autoškoly místo, datum a čas konání opakované zkoušky a zařadí žadatele k opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce. Pokud Vám nebude vyhověno, máte možnost podat na zkušebního komisaře stížnost tajemníkovi úřadu. (Mgr. Daniel Chaloupka, tajemník úřadu, tel.: 371 706 111, e-mail: daniel.chaloupka@rokycany.cz) a upozornit úřad na rizika spojena s nesprávným úředním postupem. Jestliže by tento problém ze strany MěÚ nebyl řešen a nedošlo k nápravě, máte možnost, se obrátit se svým podnětem na nadřízený orgán zkušebních komisařů, kterým je Ministerstvo dopravy. Další možností je provést opakovanou zkoušku u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností v okolí, kde nemají problém s termínem zkoušek pro skupiny AM – A.