Dotaz

Reagovat
Dotaz

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, synovi v listopadu vyprší rok od první zkoušky, neudělal jízdy. Bohužel v prosinci 2021 si udělal tenisový loket na pravé ruce, chodil na rehabilitace, ale nepomohli, ruka ho stále bolela. V září mu loket opichali, ale stále se to nelepší, nemůže s rukou hýbat. Může mu být ze zdravotních důvodů zkouška prodloužená? Když si chtěl zkoušku udělat o prázdninách,tak instruktor mu tvrdil, že nemá termíny.
Děkuji
K.Reakce


Vážená tazatelko,
bohužel termín zkoušek nemůže být prodloužen. Pokud žadatel o řidičské oprávnění při zkouškách do doby 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky neuspěje, je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu. Doporučujeme, co v nejkratší době doručit písemnou žádost Vašeho syna o přihlášení k opakované zkoušce provozovateli autoškoly. Provozovatel autoškoly je povinen nejpozději do 15 dnů po doručení žádosti Vašeho syna o přihlášení k opakované zkoušce písemně přihlásit u obecního úřadu obce s rozšířenou působností k opakované zkoušce. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně písemně sdělí žadateli prostřednictvím autoškoly místo, datum a čas konání opakované zkoušky. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zařadí žadatele k opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce, a měl by dbát, aby požadavek autoškoly byl uspokojen v jednom termínu. Vzhledem k tomu, že Váš syn první zkoušku absolvoval 15. 11. 2021, je reálné stihnout opakovanou zkoušku. Také měl Váš syn možnost opakovat zkoušku během prázdnin, pokud stávající autoškola neměla termíny u kteréhokoliv jiného provozovatele autoškoly v ČR.