Vypořádání předčasného ukončení výuky a výcviku

Reagovat
Vypořádání předčasného ukončení výuky a výcviku

Moje dcera byla od 10.2.2022 do 21.7.2022 žákyní výše jmenované autoškoly. Výuku a výcvik pro opakující se nespolehlivost a neseriózní jednání provozovatele ukončila, aby v termínu, který si vzhledem ke svému dalšímu vytížení naplánovala, mohla výuku řádně v jiné autoškole ukončit a složit závěrečnou zkoušku. S provozovatelem Autoškoly Skála ale vedu stále jednostrannou komunikaci stran vyúčtování a vratky peněz za nečerpanou část výuky.
1.2.2022 jsem panu Skálovi na základě telefonické domluvy převedla požadovanou částku za celou výuku ve výši 15.000 Kč. Z přiloženého dokumentu o ukončení výuky a výcviku plyne, že moje dcera vyčerpala pouze 1/3 objemu hodin. Po opakovaných urgencích s žádostmi o vyúčtování a finanční vyrovnání mi pan Skála bez jakéhokoli vysvětlení převedl na účet
3.600 Kč. Částku 11.400 Kč, které si tedy pan Skála za odvedenou práci ponechal, považuji za neadekvátní a to i v případě, že by zahrnovala "poplatek" za předčasné ukončení výuky a výcviku.
Prosím o radu jak postupovat a domoci se řádného vyúčtování a finančního vyrovnání.


Přílohy:


Reakce

Na první pohled je to silně nevyvážené. Měla byste dostat zpět rozhodně více než polovinu, někde mezi 1/2 a 2/3. Vyzvěte ho nejprve k předložení písemného a odůvodněného vyúčtování.