dotaz

Reagovat
dotaz

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možno podat stížnost na podjatost zkušebního komisaře. Moje neteř již dvakrát neprošla díky jízdám, poprvé jí bylo řečeno zkušebním komisařem, že jezdí dobře, ale má s ní její otec procvičit parkování, když zkušební komisař při zkouškách jí dal zaparkovat v dosti složité situaci, dále při druhých zkouškách, jí řekl, aby odbočila vpravo a byl tam zákaz, její chyba,. Dokonce ani instruktorovi autoškoly se jednání zkušebního komisaře nelíbilo a došlo na výměnu názorů. Vzhledem k tomu, že můj bratr, otec neteře, je majitelem firmy, odkud před nedávnem vyhodil švagra zmíněného zkušebního komisaře pro požívání alkoholu na pracovišti, kdy zmíněný zkušební komisař je téměř sousedem bratra, trošku se začínáme obávat, zda v tomto jeho jednání nespatřovat určitou podjatost a nevíme, zda se lze proti tomuto bránit, třeba tím, aby neteř přezkoušel jiný zkušební komisař, kterým město disponuje. Můžete nám prosím poradit? Děkuji za odpověď. JalůvkováReakce

Vážená tazatelko,
vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici záznam o průběhu zkoušky, můžeme vycházet pouze z Vašeho jednostranného vyjádření. Těžko dokážeme takto "od stolu" posoudit důvody, pro které Vaše neteř u zkoušky z praktické jízdy neprospěla. Žadatel o řidičské oprávnění musí při zkoušce z praktické jízdy v první i druhé části zkoušky prokázat potřebné znalosti a dovednosti, které musí zkušební komisař prověřit. Potřebné informace naleznete na stránkách Autoškolského ombudsmana, nebo v § 19 prováděcí vyhlášky č.167/2002 Sb., zákona č.247/2000 Sb., které zahrnuje i hodnocení zkoušky z praktické jízdy. Jestliže se seznámíte s požadavky na zkoušku, bude Vám jasné, že zkouška je velmi náročná a hodnocení stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“ není vázáno na stav, zda se žadatel dopustí přestupku či nikoliv. Je známo mnoho případů, kdy žadatel při zkoušce nespáchal jediný přestupek, přesto byl, hodnocen stupněm neprospěl. Žadatel totiž musí prokázat všechny zákonem požadované znalosti a dovednosti. O výsledku zkoušek z praktické jízdy jistě sepsal zkušební komisař záznamy, ve kterých uvedl všechny nedostatky zjištěné při zkouškách z praktické jízdy. Podpisem záznamu o průběhu zkoušky z praktické jízdy Vaše neteř potvrdila seznámení s výsledkem zkoušky a odůvodněním výsledného hodnocení. Měla možnost odmítnout záznam o zkoušce z praktické jízdy podepsat, (v tomto případě podepíše záznam učitel autoškoly). Pokud s hodnocením zkušebního komisaře nesouhlasí, cítí se poškozena, a má za to, že disponujete požadovanými znalostmi a dovednostmi v řízení motorových vozidel, tak jak vyžaduje platná legislativa, tak se může se svoji námitkou na výrok zkušebního komisaře obrátit na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři. Je třeba si vyžádat na příslušném úřadu, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, kopie záznamu o průběhu zkoušek a ty k námitce přiložit. Ministerstvo námitku prověří, vyžádá si vyjádření osob přítomných zkoušce a posoudí skutkový stav věci a následně vydá stanovisko k postupu zkušebního komisaře a jeho hodnocení. V případě zjištění pochybení se zástupce ministerstva další zkoušky zúčastní osobně. V takovém případě hodnotí jízdu zkušební komisař a následně jízdu a průběh vedení zkoušky pracovník ministerstva. Tento proces je zdlouhavý, proto je dobré vše důkladně zvážit. Dále má možnost při opakované zkoušce vznést požadavek na jiného zkušebního komisaře, nebo aby byl zkoušce přítomen pracovník, například příslušného krajského úřadu pověřený výkonem státního dozoru. Jestliže máte podezření na podjatost zkušebního komisaře, tedy úředníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností, je tato oblast plně v kompetenci tajemníka úřadu, u kterého je zkušební komisař zaměstnán. Tomu můžete směřovat svoji případnou stížnost na hrubé, netaktní či zaujaté jednání zkušebního komisaře, která se následně odráží ve výsledcích zkoušek. Vaše neteř má právo na základě ustanovení § 14 dst.1 zákona č.500/2004 Sb. jako dotčená osoba obracet se na správní orgány se stížnostmi proti podjatosti úředních osob nebo proti postupu správního orgánu. V případě Vaší neteře bychom doporučili, aby se řádně připravila na opakovanou zkoušku.