Hrubé nedodržení osnovy výuky

Reagovat
Hrubé nedodržení osnovy výuky

Dobrý den,

našel jsem tyto webové stránky jako vhodný krok pro konzultaci, než přikročím k samotné stížností na příslušný orgán a případnému podání nové žaloby k soudu (jedna žaloba již byla podána, ale následně stažena).

V lednu 2021 jsem se přihlásil do kurzu UČITELE AUTOŠKOLY V PLNÉM ROZSAHU v autoškole v Ostravě a zaplatil za kurz 10 000 kč hotově (originál dokladu o zaplacení mám) s vizí zodpovědné práce učitele.

Po zahájení měly věci velmi rychlý spád, samotná výuka teorie probíhala cca dohromady směšných 35 hodin a výuka praktické části neproběhla vůbec, náš instruktor a majitel autoškoly neustále tvrdil že to vůbec není potřeba a celé kurz je především o samostudiu.

Když jsem nahlédnul do tabulky přílohy č.2 k vyhlášce 167/2002 Sb. nestačil jsem se divit a okamžitě toto reklamoval u majitele autoškoly, který mi odvětil že mi žádné peníze nevrátí.

Důležitost a závažnost situace jsem nedokázal tehdy posoudit. Kromě toho jsme si všimnul že z výuky a výcviku má být z každé účasti na hodině vedena docházka s podpisem a seznamem účastníků (vyhláška 167/2002 Sb, paragraf 6, odst. 3), avšak nic takového se absolutně neodehrávalo.

Závažnosti situace jsme si uvědomil až po absolvování zkoušek na krajském úřadu, kde jsem si uvědomil jak nedílnou součástí určitě byla PRAKTICKÁ část učební osnovy !!!

Pan majitel autoškoly měl ale všechno dobře vymyšlené a jako ŠMEJD, v den zkoušky, pár okamžiků před započetím zkoušky mi předložil dokument kde jsme svým podpisem stvrzoval prohlášení a absolvování kurzu v plném rozsahu 230 hodin. Pravděpodobně to takto praktikuje u všech uchazečů.

Následná žaloba z mojí strany u soudu musela být stažena protože právě tento mnou podepsaný dokument pro účely soudu stačil aby rozhodnul ve prospěch autoškoly.

Proto se obracím na vás a chci celou událost vzít z jiného konce a tím myslím přes státní dozor aby bylo projednáno toto počínání autoškoly. Nechápu jak s klidným svědomím a praktikami ŠMEJDŮ může pan majitel fungovat a dovolit si v takto zodpovědné profesi za životy jiných takhle podvádět.

Doufám že je možnost prošetření vnitřním orgánem tohoto směšně krátkého poskytnutí kurzu.

Dle zákona 247/2000 Sb, paragraf 56, odst. 1, písm. f), vidím jako východisko, avšak pokud se toto bude dát aplikovat i na výcvik učitelů.

Dále po prostudování zákona a příslušných vyhlášek jsou dost podrobně shrnuty povinnosti při evidenci výuky, ale nikde nejsou uvedeny postihy za jejich porušení. Nedodržení evidence je klíčovým důkazem o tom že kurz nebyl vůbec poskytnut.

Celý spor jsem připraven plně medializovat, toto je nehorázné pochybení.

Děkuji Adam Blažek
Reakce

Vážený tazateli,
z Vašeho dopisu není zcela zřejmé, na co máme odpovědět. Navíc ani neuvádíte, jaký druh žaloby jste podal a následně vzal zpět.
Pokud jste pdpisem stvrdil, že jste vše absolvoval, potom je jakákoli obrana těžká.

 
 


Magistrát města Ostravy je kontrolním orgánem autoškol. Případně Krajský úřad.