Příliš dlouhé čekání na termín zkoušky

Reagovat
Příliš dlouhé čekání na termín zkoušky

Již přes pět měsíců čekám na termín zkoušky z praktické jízdy. Vždy, když jsem se ptala svého učitele, zda už má termíny, odpověděl pokaždé, že nemá. Nevěřím tomu, že by mu z magistrátu nedali termíny. Spíše si myslím, že mě buď vynechává, a nebo si není schopen zažádat o termíny.
S autoškolou jsem začínala před rokem (!!) a už to chci mít z krku. Mohu v tomto stádiu ještě přejít k jiné autoškole?Reakce

Vážená tazatelko,
žádná autoškola nedisponuje předem přiděleným termínem zkoušek, do kterého by Vás mohla zařadit. Způsob žádosti o přidělení termínu zkoušky a vlastní provedení zkoušky obecním úřadem stanoví zákon 247/2000 Sb., § 32, odstavec 2. a 3... Pokud jste nenaplnila podmínky stanovené ve druhém odstavci citovaného paragrafu, pak čekáte na zařazení ke zkoušce marně. Provozovatel autoškoly je povinen do 15 dnů od doručení žádosti žadatele o přihlášení k opakované zkoušce, pro tohoto žadatele zažádat u obecního úřadu o přidělení termínu zkoušky. Obecní úřad s rozšířenou působností je pak povinen přidělit autoškole termín tak, aby byla zkouška zahájena nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti. Doporučuji doručit Vaší autoškole požadavek o přihlášení ke zkoušce a to prokazatelným způsobem (písemně-doporučeně).
Přestup k jiné autoškole je možný i mezi zkouškami. Je ale potřeba si předem zjistit podmínky, za kterých Vás jiná autoškola přijme a předvede ke zkouškám. Přestupy podobného charakteru jsou vždy spojeny s finanční investicí různé výše. Doporučuji provést přestup k autoškole v jiném městě.