Opravné zkoušky

Reagovat
Opravné zkoušky

Musí střední škola / učiliště/, ve které žák v předmětu řízení motorových vozidel také provádí závěrečné zkoušky na skupiny B,C,T umožnit vykonání i opravných zkoušek? Jedná se o to, že zkoušky jsou většinou až v červnu a opravné zkoušky můžou zasahovat až do července, kdy jednak jsou dovolené a hlavně, žák už ani žákem školy není.
Děkuji za odpověďReakce


Vážený tazateli,
ano, škola musí umožnit vykonání i opravných zkoušek. Jestliže střední škola / učiliště/ provozuje autoškolu, tím se rozumí poskytování výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění na základě živnostenského oprávnění a registrace k provozování autoškoly, tak povinností provozovatele autoškoly je nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení výuky a výcviku písemně přihlásit žadatele o řidičské oprávnění u obecního úřadu obce s rozšířenou působností ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla pro získání řidičského oprávnění, pro které žadatel absolvoval u provozovatele autoškoly výuku a výcvik, popřípadě k opakované zkoušce. To, že opakované zkoušky zasahují do července, kdy jak, píšete, jsou dovolené a žák není již žákem školy, nehraje žádnou roli. Žadatel o řidičské oprávnění má nárok na dvě opakované zkoušky. Každá opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Neuspěje-li žadatel ani při druhé opakované zkoušce, musí se před další zkouškou podrobit nové výuce nebo výcviku. Po absolvování výuky nebo výcviku smí žadatel o řidičské oprávnění zkoušku, ve které neuspěl, opakovat nejvýše třikrát. Neuspěje-li ani při těchto opakovaných zkouškách, je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu. Na vykonání zkoušek má žadatel 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky.