Nevhodné chování učitele Jindříška

Reagovat
Nevhodné chování učitele Jindříška

Dobrý den pane ombudsmane,

prosím Vás laskavě o prošetření praktik pana instruktora Jindříška a potažmo i zkušebního komisaře pana Lásky.

Můj zeť pan Michal Bolčo začal s kurzem na řidičské oprávnění již na podzim r. 2021, v září či v říjnu, promiňte, to nevím přesně. Cvičné jízdy měl velmi nepravidelně a s intervaly jednou za 14 dní i déle! I se stalo, že na domluvený termín pan instruktor bez omluvy nedorazil a po telefonátu mého zetě mu řekl např. "No jo, já dneska nemůžu, zavolej mi tak za 14 dní...
Pan Jindříšek se chová velmi neprofesionálně, během jízdy jej ztrapňuje , zesměšňuje a šikanuje. Takže se často stane, že zetě úplně "vynervuje" a to má pak samozřejmě vliv na jeho jízdu.
Teoretické testy zeť absolvoval na plný počet bodů. Po absolvování povinného počtu jízd zeť předpokládal, že bude moci složit závěrečnou zkoušku. Pan Jindříšek ale chtěl, aby si zaplatil další jízdy, že ještě není připraven... Zeť ho ale požádal, že už by rád zkoušky složit... Dostal tedy s úsměškem termín zkoušky, ale se slovy, že to stejně neudělá.
Před zkouškou si pan Jindříšek vzal stranou pana komisaře Lásku a potichu, aby je zeť neslyšel, mu něco říkal. Jízdu zeť absolvoval a zkoušku neudělal pro chyby, které byly, podle mých pětačtyřicetiletých řidičských zkušeností (bez nehody), nesmyslné!
Ještě podotýkám, že zeť řidičský průkaz už dříve měl ze Slovenska a jezdil. Ale pak nějakou dobu cestoval a nakonec se usadil v Čechách. Řidičský průkaz mu mezitím propadl. Mohl si vyřídit jeho obnovu, ale protože mezitím dlouho neřídil a chtěl si být jistý, rozhodl se kurz raději znovu absolvovat.
Pan Jindříšek zeťovi říká, že zkoušku asi neudělá. Prý "komu není shůry dáno"... !!!
Zeť se neodváží příliš ozvat, je to člověk mírné a slušné povahy a situace už je bezvýchodná a trvá už asi deset měsíců!
Panu Jindříškovi už zaplatil celkem 30 000 Kč ! Účtenky ale nedostal žádné!
V Jilemnici má pan instruktor špatnou pověst a podobné zkušenosti s ním i panem komisařem Láskou má více lidí. Což jsme bohužel zjistili až teď.

Píši Vám pane ombudsmanae, protože tato situace už má široký dopad i na celou rodinu. Dcera má dvě malé děti a nutně občas potřebuje, aby také její muž řídil. On sám potřebuje dojíždět do zaměstnání a ne vždy mu jede vlak nebo autobus tak, aby byl včas v práci. Pracuje na směny. Vozí ho tedy někdy jeho kolega, ale toto není možné dlouhodobě, nechce stále někoho obtěžovat... Řidičský průkaz nutně potřebuje.

My s manželem tedy často pomáháme dceři, ale manželovi bude 79 let , má nemocné srdce a mě je 65 let a nezvládneme už tolik, co by bylo potřeba.

Jsme přesvědčeni, že zeť je schopen řídit, tak, jak jsem již zmínila, dříve řídil.

Velmi Vás prosím o prošetření situace a
děkuji Vám předem za odpověď a doufám že i za pomoc.


S pozdravem
Ivana Kašparová

Reakce

Vážená paní,
Předně Vás musím obeznámit, že autoškolský ombudsman nemá žádnou kontrolní pravomoc, nemůže tedy prověřovat, tak jak žádáte, vztahy mezi provozovateli autoškol a jejich zákazníky, případně nářky na chování, či praktiky zkušebních komisařů. Autoškolský ombudsman Vám může jen poradit jak případně postupovat při jednání s autoškolou, nebo obecními, či státními orgány.
Pokud je realitou, co popisujete ve vztahu učitel a žák, měl Váš zeť již v průběhu kurzu ukončit spolupráci s uvedenou autoškolou. Je zarážející, že jste nechali proběhnout celý kurz a ozýváte se až po neúspěšně absolvované zkoušce.
Výcvik a ukončení výcviku.
Učitel na závěr praktického vyučování zhodnotí praktické dovednosti žadatele a případně doporučí další pokračování výcviku. Pokud je žadatel přesvědčen, že požadavky praktických dovedností ke zkoušce zvládá, nemusí doporučení učitele akceptovat, jen podepíše prohlášení a požadavek o přihlášení ke zkoušce.
Zkouška
Nelze předjímat, jak píšete, že se učitel se zkušebním komisařem domlouval, aby Váš zeť neprospěl. Z toho co uvádíte to nelze dokázat a jedná se jen o spekulativní domněnky.
Píšete, že zeť neprospěl pro chyby, které byly dle Vašich řidičských zkušeností nesmyslné. Pro posouzení by bylo vhodné ony chyby specifikovat.
Každý zkoušený žadatel podepisuje na závěr zkoušky protokol, ve kterém jsou uvedeny všechny chyby. Pochybuji o tom, že by zkušební komisař uváděl jako důvod neúspěchu nesmyslné důvody. To, že Váš zeť, byl v minulosti držitelem řidičského oprávnění, ještě nezaručuje, že při zkoušce neprovede čin, který povede zkušebního komisaře k výroku „neprospěl“.
A jednu nejdůležitější informaci na závěr
Váš zeť investoval do nového kurzu zcela zbytečně. Dle předpisů EU nemůže mít nikdo dvě řidičská oprávnění, ať již vydaná v jakékoliv zemi. Váš zeť již jedno řidičské oprávnění vydáno má na Slovensku, i když s propadlou platností, ale nikoliv zaniklé. Postačí tedy zajet na Slovensko a vyřídit výměnu propadlého řidičské oprávnění. Nebo, má-li Váš zeť v ČR dlouhodobý pobyt, postačí dojít na ORP (obecní úřad s rozšířenou působností) a oni zařídí vše potřebné.