Účastník zkoušky

Reagovat
Účastník zkoušky

Dobrý den. Jsem zákonný zástupce žáka při zkoušce z odborné způsobilosti ( jizd). Mohu být zkoušce přítomen ve voze autoškoly a zkušebního komisaře?
Děkuji za odpověďReakce

Vážený tazateli,
bohužel jako zákonný zástupce nemůžete být přítomen při zkoušce z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění. U zkoušky z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění může být přítomen: žadatel o řidičské oprávnění, držitel příslušného profesního osvědčení (učitel AŠ; to neplatí, jde-li o zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy), zkušební komisař. U zkoušky žadatele, který neovládá dostatečně nebo vůbec jazyk, ve kterém je konána zkouška, může být přítomen tlumočník. Dále může být přítomen při zkoušce z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění kontrolní orgán v rámci vykonávání státního dozoru ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.