Vběhnutí chodce na přechod

Reagovat
Vběhnutí chodce na přechod

Dobrý den,
dnes syn dělal závěrečné zkoušky na skupinu A1 kde neudělal jízdy. Dle syna: po chodníku šel chodec který mu z ničeho nic vešel bez váhání do přechodu pro chodce když už byl on na motocyklu těsně před přechodem a nestihl by zastavit. Chodec nestál a nepočkal na puštění ale suveréně tam vstoupil. Takže zkoušku neudělal. Komisař mu jenom řekl tady to podepiš a hotovo. Ani neví co podepsal. Je možné se nějak pro ti tomu bránit? Ptal jsem se jestli mají kameru v autě a nemají. Autoškola tvrdí že nepustil chodce na přechodu, syn tvrdí že mu tam vběhl bez podívání se jestli něco jede. Není žádný důkaz, navíc s komisařem jel instruktor jízd kterého syn po druhé jízdě chtěl vyměnit (jak říkal majitel autoškoly, pokud se ti nebude něco na instruktorovi líbit tak to řekni). Říkal jeď do leva, po odbočení: kam jedeš? do prava měl jsi jed atd. tento byl u závěrečné zkoušky.
Navíc autoškola vůbec neví kdy bude moct jít na další zkoušku, mají toho hodně. A na co prý tak spěchá. Je to normální? Neměli by mít v autě aspoň kameru. Předem děkuji za Váš názor.Reakce

Vážený tazateli,
vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici záznam o průběhu zkoušky, můžeme vycházet pouze z Vašeho jednostranného vyjádření, respektive vyjádření Vašeho syna. Žadatel o řidičské oprávnění musí při zkoušce z praktické jízdy v první i druhé části zkoušky prokázat potřebné znalosti a dovednosti, které musí zkušební komisař prověřit (potřebné informace naleznete na stránkách Autoškolského ombudsmana, nebo v § 19 prováděcí vyhlášky č.167/2002 Sb., zákona č.247/2000 Sb., které zahrnuje i hodnocení zkoušky z praktické jízdy.) Žadatel o řidičské oprávnění musí po celou dobu druhé části zkoušky z praktické jízdy o řidičské oprávnění prokazovat ohleduplné, ukázněné, předvídavé a přizpůsobivé řidičské chování. Hodnocení zkoušky z praktické jízdy zahrnuje mimo jiné i bezpečný, předvídavý, ohleduplný, přizpůsobivý a rozhodný způsob jízdy, respektování ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích, správné a včasné reakce na jejich chování, se zvýšenou opatrností vůči dětem, chodcům, cyklistům, osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a jiným zranitelným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, dále přizpůsobit rychlost povětrnostním podmínkám a podmínkám provozu na pozemních komunikacích, zvolit takovou rychlost, aby byl schopen bezpečně zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled. Dále nesmí ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje, Z toho vyplývá, že pokud Váš syn viděl chodce, který jde po chodníku, jak uvádíte, tak měl předvídat a počítat s možností nečekaného vstoupení chodce na přechod pro chodce. Také měl přizpůsobit rychlost vozidla, tak, aby byl schopen bezpečně zastavit vozidlo před přechodem pro chodce. Důvod, dle kterého byl Váš syn hodnocen stupněm neprospěl, je opodstatněný. Pokud s hodnocením zkušebního komisaře nesouhlasí, cítí se poškozený, a má za to, že disponujete požadovanými znalostmi a dovednostmi v řízení motorových vozidel, tak jak vyžaduje platná legislativa, tak se může se svoji námitkou na výrok zkušebního komisaře obrátit na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři. Ohledně opravného termínu zkoušky doporučujeme podat písemnou žádost o přihlášení k opakované zkoušce provozovateli autoškoly a ten je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti žadatele o přihlášení k opakované zkoušce písemně přihlásit žadatele o řidičské oprávnění u obecního úřadu obce s rozšířenou působností ke zkoušce z odborné způsobilosti. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně písemně sdělí žadateli prostřednictvím autoškoly místo, datum a čas konání opakované zkoušky z odborné způsobilosti, tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly.