Dotaz, zda mě může komisař vyhodit za;

Reagovat
Dotaz, zda mě může komisař vyhodit za;

Dobrý den, chci se zeptat, zda mě může komisař vyhodit, když objedu kolo s odstupem 1m místo 1,5.Reakce

Ano. Při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km.h-1 je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty druhé nejméně 1 m. ( zák. 361/2000 Sb. § 17 odst. 6 )