Opakovaná zkouška - stejný komisař

Reagovat
Opakovaná zkouška - stejný komisař

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je platná informace, že při opakované zkoušce by neměl být stejný zkoušející komisař? A co když se tak stalo a při 3. zkoušce byl zkoušející komisař stejný jako při první? Je pak ta 3. zkouška neplatná? A může jít osoba znovu na 3. pokus? Protože nyní po osobě, která neudělala 3 pokusy (z toho 2 se stejným komisařem) chtějí zaplacení částky odpovídající nově dělané autoškole. Nevím, zda opravdu za novou autoškolu a nebo za nové jízdy, ale částka přes 14 tisíc mi již nepřijde úplně ok. Mj jsem se zde dočetla, že to, aby žák dělal nově autoškolu lze ze strany autoškoly nárokovat až poté, co by žák neudělal zkoušky po dobu 1 roku. Jest tak?Reakce

Vážená tazatelko,
Vaše informace jsou nesprávné. Pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti určí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) zkušebního komisaře, kterým může být pouze zaměstnanec obce zařazený do obecního úřadu, který je současně držitelem platného průkazu zkušebního komisaře. Jsou ORP, kde je jen jeden zkušební komisař. To znamená, že žadatel při opakované zkoušce se s tímto zkušebním komisařem opět setká. Tam, kde jsou dva a více zkušebních komisařů určí ORP zkušebního komisaře a přidělí mu seznam žadatelů přihlášených ke zkoušce z odborné způsobilosti, takže se můžete setkat se stejným zkušebním komisařem opakovaně. Pokud se tak stalo, jak uvádíte, že Vás zkoušel při první a třetí zkoušce stejný zkušební komisař, tak výsledek zkoušky z odborné způsobilosti je platný. Pro Vás to znamená absolvovat 28 hodin praktického výcviku v řízení vozidla, nikoliv absolvovat celou autoškolu. Po absolvování výcviku můžete zkoušku z odborné způsobilosti opakovat nejvýše třikrát. Pokud neuspějete ani při těchto opakovaných zkouškách, jste povinna před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu. Neuspěl-li žadatel o řidičské oprávnění při zkouškách do doby 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky navazující na absolvování výuky a výcviku v plném rozsahu, je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu. Co se týká ceny, kterou uvádíte, tak se musíte informovat v autoškole, která Vás připravovala ke zkoušce z odborné způsobilosti. Určitě má uvedený na svých stránkách ceník, kde se dozvíte cenu za poskytnutou výuku či výcvik. Pokud vezmete v úvahu ceny pohonných hmot, plat učitele atd., tak při ceně 14000,- Kč za absolvování 28 hodin jízd to vychází 500,- Kč na jednu vyučovací hodinu, což je standartní cena. Máte také možnost přejít k jinému provozovateli autoškoly, kde si dohodnete výhodnější cenu.