Odebrání ŘP

Reagovat
Odebrání ŘP

Dobrý den, mohu přijít o ŘP skupiny B při neúspěšném absolvování ŘP skupiny A ? DěkujiReakce

Vážený tazateli,
Váš dotaz není dostatečně konkrétní, aby mohlo být jednoznačně odpovězeno. Předpokládám, že máte na mysli definitivní neúspěch u závěrečné zkoušky, pokud byly již vyčerpány všechny, zákonem přiznané možnosti. Pokud u zkoušky z odborné způsobilosti za účelem rozšíření řidičského oprávnění ze Sk. B na Sk. A neprospějete, není tato skutečnost jednoznačným podkladem pro zahájení správního řízení o odnětí stávajícího řidičského oprávnění. Zkušební komisař, na základě individuálního posouzení výsledku zkoušky, podá příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podnět k zahájení správního řízení o odnětí stávajícího řidičského oprávnění.