Závěrečná zkouška

Reagovat
Závěrečná zkouška

Dobrý den, dcera dnes dělala závěrečnou (praktickou) část autoškoly. Nejprve doma zapomněla vyplněný tiskopis žádosti. Pan komisař byl tak "laskav" a dovolil jí, aby ho mohla dovést do 1 hod na Krakov. Tam pan komisař zjistil, že místo občanského průkazu má dcera cestovní pas (OP zapomněla ve skříňce v centru Prahy) a trval na tom, že pokud ho do 30 min nedodá, ke zkoušce ji nepřipustí a bude platit 1.000,- Kč pokutu za to, že se ke zkoušce nedostavila. OP jsem ji přivezla (bylo to o fous). Ke zkoušce byla připuštěna, ale pořádně ji jak ze strany autoškoly tak p. komisař podusil. Jezdila 40 min a když jí auto při rozjedu chcíplo, byla od zkoušky "vyhozena" s tím, že neprospěla. S takovýmto chováním zásadně nesouhlasím. Jednak ji člen autoškoly vynervoval a dokonce jí řekl: "my se tady z vás nepoděláme". Bylo by možné od vás získat radu, jak v tomto případě postupovat?
Předem moc děkuji za informaciReakce

Vážená tazatelko,
Těžko dokážeme takto "od stolu" pouze na základě Vašeho jednostranného vyjádření posoudit důvody, pro které Vaše dcera u zkoušky z praktické jízdy neprospěla. Žadatel o řidičské oprávnění musí při zkoušce z praktické jízdy v první i druhé části zkoušky prokázat potřebné znalosti a dovednosti, které musí zkušební komisař prověřit. Potřebné informace naleznete na stránkách Autoškolského ombudsmana, nebo v § 19 prováděcí vyhlášky č.167/2002 Sb., zákona č.247/2000 Sb., které zahrnuje i hodnocení zkoušky z praktické jízdy. Jestliže se Vaše dcera, včetně Vás seznámí s požadavky na zkoušku, bude Vám jasné, že zkouška je velmi náročná a hodnocení stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“ není vázáno na stav, zda se žadatel dopustí přestupku či nikoliv. Je známo mnoho případů, kdy žadatel při zkoušce nespáchal jediný přestupek, přesto byl, hodnocen stupněm neprospěl. Žadatel totiž musí prokázat všechny zákonem požadované znalosti a dovednosti. O výsledku zkoušky z praktické jízdy jistě sepsal zkušební komisař záznam, ve kterém uvedl všechny nedostatky zjištěné při zkoušce z praktické jízdy. Podpisem záznamu o průběhu zkoušky z praktické jízdy pak Vaše dcera potvrdila seznámení s výsledkem zkoušky a odůvodněním výsledného hodnocení. Měla možnost odmítnout záznam o zkoušce z praktické jízdy podepsat, (v tomto případě podepíše záznam učitel autoškoly). Pokud s hodnocením zkušebního komisaře nesouhlasí, cítí se poškozena, a má za to, že disponujete požadovanými znalostmi a dovednostmi v řízení motorových vozidel, tak jak vyžaduje platná legislativa, tak se může se svoji námitkou na výrok zkušebního komisaře obrátit na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři. Je třeba, aby si vyžádala na příslušném úřadu, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, kopii záznamu o průběhu zkoušky a tu k námitce přiloží. Ministerstvo námitku Vaší dcery prověří, vyžádá si vyjádření osob přítomných zkoušce a posoudí skutkový stav věci a následně vydá stanovisko k postupu zkušebního komisaře a jeho hodnocení. V případě zjištění pochybení se zástupce ministerstva další zkoušky zúčastní osobně. V takovém případě hodnotí jízdu zkušební komisař a následně jízdu a průběh vedení zkoušky pracovník ministerstva. Tento proces je zdlouhavý, proto je dobré vše důkladně zvážit. Dále má možnost při opakované zkoušce vznést požadavek na jiného zkušebního komisaře, nebo aby byl zkoušce přítomen pracovník, například příslušného krajského úřadu pověřený výkonem státního dozoru. Pokud má Vaše dcera výhrady k chování zástupce autoškoly, měla tuto situaci řešit na místě, nebo informovat vedení autoškoly, které je za chování svých zaměstnanců odpovědné. V případě Vaší dcery bychom doporučili, aby se řádně připravila na opakovanou zkoušku.