Snížení počtu dní k ukončení výcviku

Reagovat
Snížení počtu dní k ukončení výcviku

Při zahájení výcviku, měla autoškola v obchodních podmínkách stanoveno, že žadatel musí kurz dokončit během 1 roku. Výcvik jsem zahájil v listopadu minulého roku. V březnu tohoto roku autoškola změnila obchodní podmínky, že žadatel musí dokončit kurz během 6ti měsíců. V obchodních podmínkách nikde není stanoveno právo na jednostrannou změnu podmínek. Domnívám se tedy, že se jedná v rozporu se zákonem. Za dokončení kurzu se považuje úspěšné splnění závěrečné zkoušky nebo splnění všech zákonem povinných praktických jízd a hodin teorie? Je tedy možné mít závěrečné zkoušky (nebo i opravné závěrečné zkoušky) po termínu dokončení kurzu?Reakce

Vážený tazateli, rádi Vám pomůžeme. Není vyloučena ani paralelní komunikace mailem. K Vašemu dotazu je třeba určitá upřesnění k tomu, abychom Vám mohli nejen poradit, ale i pomoci. Prosím v tuto chvíli komunikujte pro urychlení mailem s naším kolegou.