převod

Reagovat
převod

Při převodu z jedné autoškoly většího města po první neúspěšně zkoušce, do autoškoly města menšího chce provozovatel ( nové autoškoly ) nový zdravotní posudek po žadateli. Argumentuje tím, že žáka přijímá do autoškoly a posudek nesmí být starší tři měsíce... Podle mého názoru tento postup nemá právní oporu a je tedy špatný. Posudek, pokud je jednou žadateli vydán, je platný do doby další změny zdravotního stavu, tedy například třicet let.
Žadatelé samozřejmě tuto situaci trpí a podstoupí lékařskou prohlídku, aby měli klid.Reakce

Vážený tazateli,
máte pravdu, při přechodu z jedné autoškoly po první neúspěšně zkoušce, do jiné autoškoly žadatel předkládá původní ,,Žádost o přijetí k výuce a výcviku,, a původní,, Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Nejedná se o přijetí nového žáka, ale o pokračování výcviku a následně o opakovanou zkoušku z odborné způsobilosti. Žadatel by se měl tomuto postupu bránit. Pokud to bude autoškola požadovat, spojte se s Autoškolským ombudsmanem.