Vyloučení ze závěrečné zkoušky

Reagovat
Vyloučení ze závěrečné zkoušky

Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat, jestli byl tento postup u zkoušek oprávněný... komisař mě vyhodil od zkoušky, aniž bych vůbec vyjela z parkovacího místa. Situace byla taková, že jsem jako obvykle nastoupila do auta, upravit sedadlo, pásy, kontrola auta, nastartovala, blinkr, řazení a chystala jsem se vyjet, kontrolujíc vozidla, jedoucí v pruhu, kam jsem se měla zařadit. Nevšimla jsem si zatažené ruční brzdy, upozornil mě na to učitel poklepáním na páku, což mu komisař vytkl. Samozřejmě uznávám, že jsem měla ručku rovnou povolit, ale na druhou stranu je toto ,,, chyba" která se stane naprosto běžně i zkušenému řidiči s ŘP a dlouholetými zkušenostmi, myslím že rozhodně ne něco, za co by měl komisař právo žáka ze zkoušky rovnou vlastně ještě před jejím zahájením a vyjetím do provozu vyloučit. Dále na to jsem stála s blinkrem a vytočenými koly vozidla a čekala, až projedou auta kolem mě.
Jeden z řidičů zastavil a pouštěl mě, ať mohu vyjet a zařadit se do jízdního pruhu.
Byla jsem nervózní, třásla jsem se jako vždy, když řídím a ve chvíli, kdy jsem se chtěla ve zmíněném momentu, kdy mě řidič jiného auta pouštěl, zařadit do provozu, komisař mě už v tu chvíli, aniž bych vůbec vyjela od krajnice vyhodil s odůvodněním, že jsem nervózní, vystresovaná a tudíž nepřipravená.Reakce

Vážená tazatelko,
těžko dokážeme posoudit důvody, pro které jste u zkoušky z praktické jízdy neprospěla jen na základě Vašeho jednostranného pohledu. Žadatel o řidičské oprávnění musí při zkoušce z praktické jízdy v první i druhé části zkoušky prokázat potřebné znalosti a dovednosti, které musí zkušební komisař prověřit. Potřebné informace naleznete na stránkách Autoškolského ombudsmana, nebo v § 19 prováděcí vyhlášky č.167/2002 Sb., zákona č.247/2000 Sb., které zahrnuje i hodnocení zkoušky z praktické jízdy. Jestliže se seznámíte s požadavky na zkoušku, bude Vám jasné, že zkouška je velmi náročná a hodnocení stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“ není vázáno na stav, zda se žadatel dopustí přestupku či nikoliv. Je známo mnoho případů, kdy žadatel při zkoušce nespáchal jediný přestupek, přesto byl, hodnocen stupněm neprospěl. Žadatel totiž musí prokázat všechny zákonem požadované znalosti a dovednosti. O výsledku zkoušky z praktické jízdy jistě sepsal zkušební komisař záznam, ve kterém uvedl všechny nedostatky zjištěné při zkoušce z praktické jízdy. Podpisem záznamu o průběhu zkoušky z praktické jízdy pak potvrzujete seznámení s výsledkem zkoušky a odůvodněním výsledného hodnocení. Měla jste možnost odmítnout záznam o zkoušce z praktické jízdy podepsat, (v tomto případě podepíše záznam učitel autoškoly). Pokud s hodnocením zkušebního komisaře nesouhlasíte, cítíte se poškozena, a máte za to, že disponujete požadovanými znalostmi a dovednostmi v řízení motorových vozidel, tak jak vyžaduje platná legislativa, tak se můžete se svoji námitkou na výrok zkušebního komisaře obrátit na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři. Je třeba si vyžádat na příslušném úřadu, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, kopii záznamu o průběhu zkoušky a tu k námitce přiložit. Ministerstvo Vaši námitku prověří, vyžádá si vyjádření osob přítomných zkoušce a posoudí skutkový stav věci a následně vydá stanovisko k postupu zkušebního komisaře a jeho hodnocení. V případě zjištění pochybení se zástupce ministerstva další zkoušky zúčastní osobně. V takovém případě hodnotí jízdu zkušební komisař a následně jízdu a průběh vedení zkoušky pracovník ministerstva. Tento proces je zdlouhavý, proto je dobré vše důkladně zvážit. Dále máte možnost při opakované zkoušce vznést požadavek na jiného zkušebního komisaře, (může nastat problém, pokud obecní úřad má jen jednoho), nebo aby byl zkoušce přítomen pracovník, například příslušného krajského úřadu pověřený výkonem státního dozoru.