Komisař

Reagovat
Komisař

Dobrý den,opravdu je v dnešní době možné vyhodnocení závěrečných jizt na "pocitu" posuzujícího komisaře? Takové legální okrádání lidí???Reakce

Vážená tazatelko,
těžko dokážeme takto "od stolu" posoudit důvody, pro které jste u zkoušky z praktické jízdy neprospěla. Žadatel o řidičské oprávnění musí při zkoušce z praktické jízdy v první i druhé části zkoušky prokázat potřebné znalosti a dovednosti, které musí zkušební komisař prověřit. Potřebné informace naleznete na stránkách Autoškolského ombudsmana, nebo v § 19 prováděcí vyhlášky č.167/2002 Sb., zákona č.247/2000 Sb., které zahrnuje i hodnocení zkoušky z praktické jízdy. Jestliže se seznámíte s požadavky na zkoušku, bude Vám jasné, že zkouška je velmi náročná a hodnocení stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“ není vázáno na stav, zda se žadatel dopustí přestupku či nikoliv. Je známo mnoho případů, kdy žadatel při zkoušce nespáchal jediný přestupek, přesto byl, hodnocen stupněm neprospěl. Žadatel totiž musí prokázat všechny zákonem požadované znalosti a dovednosti. O výsledku zkoušky z praktické jízdy jistě sepsal zkušební komisař záznam, ve kterém uvedl všechny nedostatky zjištěné při zkoušce z praktické jízdy. Podpisem záznamu o průběhu zkoušky z praktické jízdy pak potvrzujete seznámení s výsledkem zkoušky a odůvodněním výsledného hodnocení. Měla jste možnost odmítnout záznam o zkoušce z praktické jízdy podepsat, (v tomto případě podepíše záznam učitel autoškoly). Pokud s hodnocením zkušebního komisaře nesouhlasíte, cítíte se poškozena, a máte za to, že disponujete požadovanými znalostmi a dovednostmi v řízení motorových vozidel, tak jak vyžaduje platná legislativa, tak se můžete se svoji námitkou na výrok zkušebního komisaře obrátit na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři. Je třeba si vyžádat na příslušném úřadu, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, kopii záznamu o průběhu zkoušky a tu k námitce přiložit. Ministerstvo Vaši námitku prověří, vyžádá si vyjádření osob přítomných zkoušce a posoudí skutkový stav věci a následně vydá stanovisko k postupu zkušebního komisaře a jeho hodnocení. V případě zjištění pochybení se zástupce ministerstva další zkoušky zúčastní osobně. V takovém případě hodnotí jízdu zkušební komisař a následně jízdu a průběh vedení zkoušky pracovník ministerstva. Tento proces je zdlouhavý, proto je dobré vše důkladně zvážit. Dále máte možnost při opakované zkoušce vznést požadavek na jiného zkušebního komisaře, (může nastat problém, pokud obecní úřad má jen jednoho), nebo aby byl zkoušce přítomen pracovník, například příslušného krajského úřadu pověřený výkonem státního dozoru. Ve Vašem případě bychom doporučili řádně se připravit na opakovanou zkoušku.