závěrečná zkouška

Reagovat
závěrečná zkouška

Dobrý den, zkušební komisař neuznal zkoušku z důvodu, že se dcera málo dívala do zpětných zrcátek. Učitel autoškoly tvrdí, že dcera jezdí velmi dobře a přesto už popáté u závěrečné zkoušky neuspěla a vždy je to takový podobný "zvláštní důvod".
Děkuji za odpověď.Reakce

Vážený tazateli,
pokusím se na Váš příspěvek, který se spíše tváří jen jako pouhé konstatování, než jako dotaz zareagovat následovně. Zkušební komisař je povinen ukončit zkoušku okamžitě a to i před vyčerpáním časového limitu určeného k provedení zkoušky, pokud by žadatel prováděl takové úkony, které by bezprostředně ohrožovaly osádku vozidla, nebo i ostatní účastníky silničního provozu. Pokud by komisař vyčerpal nejméně celý stanovený časový limit a následně konstatoval, že žadatel neprospěl jen proto, že podle jeho názoru nedostatečně sledoval zpětná zrcátka, dalo by se možná pochybovat o objektivitě hodnocení. Nutno ale připomenout, že zkouška z praktické jízdy obsahuje i jiné neméně důležité úkony, než jen pouhé sledování zpětných zrcátek. Za účelem zajištění objektivity hodnocení, je povinností komisaře vyhotovit protokol o závěrečné zkoušce, ve kterém uvede důvody, které ho vedou k výroku „neprospěl“ a tento předloží zkoušenému žadateli k podpisu.