Zkušební komisař

Reagovat
Zkušební komisař

Dobrý den, zajímalo by mě zda je v pořádku,aby zkušební komisař používal dost ostrá vulgární slova,byl vzteklý a žáka psychicky deptal. Abych začala od začátku, šla jsem na opravnou zkoušku z jízd, při první zkoušce jsem údržbu vozidla před jízdou dala v pohodě a bez problémů jen jízdu Jsem díky svojí chybě nedala a zazmatkovala, při druhé zkoušce jsem dostala jiného zkušebního komisaře. Už po pár minutách co jsem povídala mi skákal do řeči,byl nepříjemný.a po větě,že jsem trapná jak to umím jako básničku jsem začala zmatkovat a psychicky to nešlo ustát. Já nebyla schopná ,už dál mluvit ani ukazovat věci v autě co chtěl a on byl více a více vzteklý a sprostý,že nic neumím a Jsem líná.Dusil mě na každé prkotině .Po 35 min jsem řekla, že končím a odcházím domů,že v tomhle stavu nemůžu jízdy dát ani sednout za volant. A hlavně nemám zapotřebí,aby mě někdo ponižoval.Do papírů napsal,že kvůli nervozitě odmítám jízdy. Autoškola se za mě nepostaví kvůli dalším žákům. Ikdybych chybovala sebevíc,tak snad na takové chování a jednání nemá právo.Reakce

Vážená tazatelko,
pokud jde o jednání, chováni a vystupování zkušebního komisaře (jak uvádíte), tedy úředníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností, je tato oblast plně v kompetenci tajemníka úřadu, u kterého je zkušební komisař zaměstnán. Tomu můžete směřovat svoji případnou stížnost na hrubé, netaktní či zaujaté jednání zkušebního komisaře, která se následně odráží ve výsledcích zkoušek. Máte právo na základě ustanovení § 175 dst.1 zákona č.500/2004 Sb. jako dotčená osoba obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu. Také můžete vznést požadavek při opakované zkoušce na jiného zkušebního komisaře, (může nastat problém, pokud obecní úřad má jen jednoho), nebo aby byl zkoušce přítomen pracovník, například příslušného krajského úřadu pověřený výkonem státního dozoru. Déle Vám platná právní úprava umožnuje dokončit zkoušku z odborné způsobilosti u kteréhokoliv jiného provozovatele autoškoly za splnění zákonem stanovených podmínek, nejlépe s místem provozovny v územní působnosti jiného ORP, kde lze téměř s jistotou konstatovat, že se u této zkoušky s dosavadním zkušebním komisařem nesetkáte. U dosavadního provozovatele si vyžádáte Žádost o přijetí k výuce a výcviku a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který jste stávající autoškole předložila před zahájením výuky a výcviku. Nový provozovatel autoškoly Vás přihlásí k doplňovací výuce a výcviku a po absolvování potřebného počtu výcvikových hodin, který závisí na dohodě mezi Vámi a novým provozovatelem autoškoly a samozřejmě na Vašich znalostech a dovednostech v řízení motorových vozidel. Tento nový provozovatel autoškoly Vás přihlásí a předvede ke zkoušce konané příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností.