Autoškola

Reagovat
Autoškola

Dělal jsem autoškolu a skončil jsem protože jsem byl nespokojenost teorie žádná a jízda jedna za měsíc někdy i jedna za dva měsíce a měl jsem to na splátky (na čtyřikrát) což jsem zaplatil částka dohromady 9500kč mám nárok na vrácení nějaké částky,jízd jsem měl odjezdenych prý půlku děkujiReakce

Vážený tazateli,
dle zákona 247/2000Sb. je jedna vyučovací, nebo i výcviková hodina stejná jako ve školství. To znamená 45 minut. Předpokládám, že jste absolvoval kurz skupiny B dle individuálního studijního plánu, což je celkem 9 hodin teorie, které Vám musí autoškola poskytnout a Vy jste povinen je absolvovat. Není zde žádná úleva, ani možnost výuky formou e-learningu. Praktický výcvik v jízdě obsahuje 28 výcvikových hodin, jejichž absolvování podepisuje žadatel ihned po výkonu do výkazu o provozu vozidla. Krom toho máte absolvovat 2 hodiny praktické údržby a 4 hodiny praktické zdravotní přípravy. Autoškola má povinnost při zahájení výcviku vydat žadatelům průkazku, do které zapisuje hodiny absolvovaného výcviku. Pokud jste skončil v autoškole předčasně, je autoškola povinna vydat doklad o částečně absolvované výuce a výcviku, zároveň Vám vrátí žádost o přijetí k výuce a výcviku a posudek o zdravotní způsobilosti. K tomu vydá vyúčtování odebraných služeb a nespotřebované školné vrátí. Pokud by tak provozovatel autoškoly neučinil, jednalo by se o neoprávněné obohacování. Pokud nebude vykázané spotřebované školné odpovídat realitě, doporučuji podat podnět k úřadu, u kterého je autoškola registrována k provedení kontroly.

 
 


Vážený pane Ivane,
je patrné, že jste nedostatečně pochopil obsah odpovědi, zejména pak význam poslední věty. Odpovědí nebylo doporučeno se kontaktovat s registrujícím úřadem za účelem řešení navrácení zbylých peněz z nevybraného výcviku. Byl jen vyjádřen obecný postup ukončení spolupráce s autoškolou včetně náležitostí. Doporučuji ještě jednou přečíst celou odpověď, abyste zjistil, že jediný doporučený kontakt s registrujícím úřadem je obsažen právě v poslední větě, z důvodu případně rozdílně vykazovaných činností autoškolou ve vyúčtování odebraných služeb a tvrzením tazatele o počtu absolvovaných hodin. Tazatel ve svém dotazu uvádí, že teorie neproběhla žádná, jízd jen poskrovnu, přičemž mu bylo sděleno, že má odjetu již polovinu výcviku. Jeli pravdivé tvrzení tazatele o průběhu výcviku, pak je evidentní, že výcvik neprobíhal v souladu s předepsanými postupy a v tomto okamžiku je na místě doporučit tazateli, kontaktovat registrující úřad k provedení kontroly předmětné autoškoly.