Za co mě může vyhodit při jízdě?

Reagovat
Za co mě může vyhodit při jízdě?

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat. Nedávno jsem měla první pokus na zkoušku, testy jsem měla na 100%, vše na co se komisař před zkouškou ptal jsem odpověděla správně asi až na 2 podotázky, které jsem dala nakonec dohromady a vše jsem si před jízdou připravila. Byla jsem vyhozena hned na začátku z jízdy, protože se mi povedlo najet na snížený obrubník při odbočování vpravo z jednosměrky (doleva odbočovalo jiné auto a chtěla jsem se mu dostatečně vyhnout, což jsem pak i pronesla na obhajobu). Je možné vyhodit pro takovouto věc, když komisař ani neviděl jak jedu v provozu nebo cokoliv jiného? A je možné se nějakým způsobem hájit na dalších jízdách nebo "je komisařovo slovo svaté" a "nejede přes něj vlak"? Je možné někde najít seznam chyb, za které mohu být vyhozena nebo je to čistě na úvaze komisaře?
Děkuji za odpovědi.Reakce

Vážená tazatelko,
žadatel o řidičské oprávnění musí při zkoušce z praktické jízdy v první i druhé části zkoušky prokázat potřebné znalosti a dovednosti, které musí zkušební komisař prověřit. Potřebné informace naleznete na stránkách Autoškolského ombudsmana, nebo v § 19 prováděcí vyhlášky č.167/2002 Sb., zákona č.247/2000 Sb., které zahrnuje i hodnocení zkoušky z praktické jízdy. Pokud se jedná o Vámi uváděný důvod neúspěšné zkoušky z praktické jízdy, tak hodnocení zkušebního komisaře bylo naprosto správné. Mezi znalosti a dovednosti, které žadatel o řidičské oprávnění prokazuje při zkoušce z praktické jízdy, patří mimo jiné zásady defenzivní jízdy, dostatečná a bezpečná vzdálenost od ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích, schopnost včasné a správné reakce, dodržování bezpečného bočního odstupu - viz ust. § 19 odst. 2 písm. a) bod 1. vyhl. č. 167/2002 Sb. Schopnost dodržovat bezpečný boční odstup po stranách vozidla je pak i jedním z hodnotících kritérií - viz ust. § 19 odst. 4 písm. l) vyhl. č. 167/2002 Sb. Bohužel jste tuto znalost, resp. dovednost u zkoušky z praktické jízdy neprokázala. Jak uvádíte, tak se Vám povedlo při odbočování vpravo najet na snížený obrubník. Jestliže, byste se zachovala defenzivně, tak zpomalením, popřípadě zastavením vozidla jste měla nechat odbočující vozidlo vlevo odjet a tím by Vám vznikl dostatečný prostor pro odbočení vpravo. Pokud s hodnocením zkušebního komisaře nesouhlasíte, cítíte se poškozena, a jste přesvědčena, že máte potřebné znalosti a dovednostmi v řízení motorových vozidel, tak jak vyžaduje platná legislativa, pak se můžete se svou námitkou na výrok zkušebního komisaře obrátit na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři. Dále máte možnost při opakované zkoušce vznést požadavek na jiného zkušebního komisaře, ale může nastat problém, pokud obecní úřad má jen jednoho, (v tomto případě byste musela přejít do autoškoly spadající pod jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností a vykonat opakovanou zkoušku u tohoto úřadu). Také, můžete požádat, aby byl opakované zkoušce přítomen pracovník, například příslušného krajského úřadu pověřený výkonem státního dozoru. Ve Vašem případě bychom doporučili řádně se připravit na opakovanou zkoušku.