Neochota vrátit poměrnou část peněz za nedokončený výcvik

Reagovat
Neochota vrátit poměrnou část peněz za nedokončený výcvik

Z důvodu neustálého protahování výcviku v autoškole (více jak půl roku a žádná jízda) jsme se rozhodli ukončit výcvik v autoškole a přejít k autoškole jiné. V tuto chvíli jsme obdrželi veškeré dokumenty, ovšem v přiloženém dopise nám bylo sděleno, že majitel nemá žádný zákonný důvod k navrácení poměrné finanční částky. Poměrnou část prý vrátí v odůvodněném případu. Nikde jsme se ovšem nedozvěděli, jaký ten důvod musí být. Jak tedy máme postupovat dál. Děkuji. MHReakce

Vážený tazateli,
zákon neřeší povinné odůvodňování Vašeho rozhodnutí. Přestup k jiné autoškole je projev svobodné vůle žadatele a není podmínkou jej jakkoliv odůvodňovat. Provozovatel autoškoly je pak povinen postupovat dle litery zákona 247/2000 Sb., § 30 odst. 2 a vyhlášky 167/2002 Sb., § 13a.
Zároveň s vyjmenovanými doklady je povinen provést vyúčtování za odebrané služby a zbylou částku Vám vrátit. Je potřeba ale počítat i s tím, že autoškola může naúčtovat i administrativní poplatek, který by měl být zakotven ve veřejně přístupných pravidlech pro provozování činnosti konkrétní autoškoly. Nevrácením poměrné části peněz by mu vzniklo tzv. "bezdůvodné obohacení". tedy zákonný důvod tu je.
Bezdůvodné obohacení podle občanského zákoníku:
§ 2991 [Komentář WK] [Průvodce] [DZ]
(1) Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.
(2) Bezdůvodně se obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám.
Doporučuji se spojit s provozovatelem autoškoly osobně, případně mu předat výzvu k vrácení nespotřebovaného školeného, nebo doručit tuto výzvu prokazatelným způsobem. Ve výzvě bych vyjádřil i možnost využití zákonných postupů, např. ČOI.