Dotaz k výkladu zákona

Reagovat
Dotaz k výkladu zákona

Dobrý den,
dotaz se týká podmínek možnosti dokončení závěrečné opakované zkoušky z praktické jízdy v jiné AŠ.
Žadatelka se přihlásila do kurzu pro sk. B s manuální převodovkou. Po třech jízdách jsem navrhnul zkusit vozidlo s automatem a u něj jsme s jejím ústním souhlasem již zůstali. První neúspěšnou zkoušku tedy absolvovala s vozidlem s automatickou převodovkou. První opravnou zkoušku chce ale zkusit v jiné AŠ s manuálem. Nyní dotazy.
1) Zda je možné toto vůbec provést
2) Zda jsem povinen jí na její žádost vystavit potvrzení o absolvovaných jízdách s manuální převodovkou (6 hodin)
3) Zákonný postup přechodu zpět na zkoušku s manuálem (dle mého názoru ??? začít znovu od začátku???)
Děkuji za odpověď
S pozdravem Roman Freith, JihlavaReakce

Vážený tazateli,

K otázce č. 1) Ano, toto je možné provést. Zákon č. 247/2000 Sb. tuto problematiku přechodu z vozidla s automatickou na manuální převodovku (a naopak) ve fázi výcviku, resp. zkoušek nijak konkrétně neupravuje. Pouze ust. § 43 odst. 7 hovoří o tom, že pokud je zkouška prováděna na vozidle, které je vybavené automatickou převodovkou, zapíše zkušební komisař tuto skutečnost do žádosti o přijetí k výuce a výcviku a do protokolu o zkouškách, a tento zápis pak slouží jako podklad pro omezení řidičského oprávnění podle zvláštního zákon. Je tedy směrodatné, na jakém vozidle žadatelka o řidičské oprávnění zkoušku absolvuje.

K otázce č. 2) V potvrzení o absolvovaných jízdách by bylo určitě vhodné (pro úplnou informaci nové autoškoly) uvést počet absolvovaných hodin výcviku na vozidle s manuální převodovkou.

K otázce č. 3) Jak již více méně vyplývá z odpovědi na otázku č. 1), není třeba při přechodu zpět na zkoušku s vozidlem s manuální převodovkou začínat znovu od začátku.