Cena opravné zkoušky

Reagovat
Cena opravné zkoušky

Dobrý den,
syn absolvoval opravnou zkoušku skupiny B a sice jízdy, testy splnil.Byl vyzván k zaplacení 400,.magistrátu,400,- za kondiční jízdu před zkouškami autoškole a navíc 400,- autoškole údajnè za jízdu s komisařem.Nikde jsem o tomto poplatku neslyšela.Bohužel ani podruhé syn neuspěl, prý tam bylo dost drobných chyb, ale nikdo je neřekl, aby se syn ponaučil. Když ne komisař, mohl by alespoň lektor snad.Takto to na mě dělá bohužel dojem "zaplať a vypadni", pardon.
Nyní vidím, že jsme asi nevybrali správnou autoškolu.Od prvního neúspěchu uběhl měsíc k opravné zkoušce a ač jsme chtěli kondiční jízdy, byl nám nabídnut už pouze jeden termín.
Děkuji za odpověď.
Kodetová MarieReakce

Vážená tazatelko,
poplatek za opakovanou zkoušku z praktické jízdy činí dle zákona 400 Kč. Tento poplatek je příjmem úřadu za výkon zkušebního komisaře. Cena za hodinu jízdy před zkouškou je pak cenou smluvní, placená autoškole. Dalších 400 Kč, které uvádíte jako platbu autoškole, je za poskytnutí vozidla k provedení zkoušky na náklad žadatele v souladu s § 38 odst. 2., zákona 247/2000 Sb.
Každý žadatel po ukončení zkoušky podepisuje protokol, ve kterém jsou uvedeny důvody neúspěchu. Musel tedy o nich vědět.
Pokud se jedná o delší dobu k opakované zkoušce, doporučuji žádat prokazatelnou formou u provozovatele autoškoly, který je povinen do 15 dnů od obdržení písemnosti, zažádat o přidělení termínu zkoušky. Úřad má poté také 15 dnů ke stanovení termínu zkoušky od data obdržení žádosti. Úhrnem vzato, není měsíc k vykonání opakovací zkoušky v rozporu se zákonem.