Dotaz ohledně možnosti změny zkušební komisařky

Reagovat
Dotaz ohledně možnosti změny zkušební komisařky

Přeji Vám dobrý den,

obracím se na Vás s dotazem, zda je možné požádat o změnu komisařky při zkoušce z jízd.

Paní komisařka je velmi nepříjemná, což samozřejmě není hlavní podmět mé nespokojenosti, ale již podruhé mě nenechala projít zkouškou z jízd, jelikož jsem prý jela ve městě příliš blízko obrubníků a zaparkovaných aut - samozřejmě, že neproběhl vůbec žádný kontakt autem s obrubníkem, ani se zmíněnými auty.

Chtěla jsem se tedy zeptat zda je toto relevantní důvod k žádosti o změnu komisaře.

Předem děkuji za odpověď.Reakce

Vážená tazatelko.

Pokud se jedná o Vámi uváděný důvod neúspěchu u zkoušky z praktické jízdy, nezbývá než konstatovat, že mezi znalosti a dovednosti, které žadatel o řidičské oprávnění prokazuje při zkoušce z praktické jízdy, patří mimo jiné i dodržování bezpečného bočního odstupu - viz ust. § 19 odst. 2 písm. a) bod 1. vyhl. č. 167/2002 Sb. Schopnost dodržovat bezpečný boční odstup po stranách vozidla je pak i jedním z hodnotících kritérií - viz ust. § 19 odst. 4 písm. l) vyhl. č. 167/2002 Sb. Pokud jste tuto znalost, resp. dovednost u zkoušky z praktické jízdy neprokázala, pak hodnocení zkušební komisařky bylo naprosto správné. Přitom není vůbec podstatné, zda došlo, či nedošlo ke kontaktu s autem nebo obrubníkem. Skutečnost, že jste u zkoušky z praktické jízdy neprokázala potřebné znalosti či dovednosti, nemůže být relevantním důvodem pro změnu zkušební komisařky.

Pokud jde o jednání, chováni a vystupování zkušební komisařky (píšete, že je velmi nepříjemná), tedy úředníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností, je tato oblast plně v kompetenci tajemníka úřadu. Tomu můžete směřovat svoji případnou stížnost na hrubé, netaktní či zaujaté jednání zkušební komisařky.