Stížnost na průběh výuky

Reagovat
Stížnost na průběh výuky

Dobrý den, ráda bych získala vaše vyjádření a radu, jak dále postupovat. Dcera se přihlásila do autoškoly Heleny Marie Harvotové v Brně, sídlo Milady Horákové 14.
Bohužel jí nejdříve nebyly sděleny vůbec termíny výukových hodin, paní instruktorka byla totiž na dovolené. Následně v září dceři paní majitelka sdělila, že původní instruktorka dala výpověď. Řešila s ní nějaké osobní problémy, nicméně to nás, jako klienty vůbec nemusí zajímat. Potom nám paní majitelka sdělila, že nyní zůstala na klienty sama a bude tedy nutné tomu přizpůsobit i výuku. Jízdy byly tedy v rozestupech 14 dnů i více. Velmi často se také stávalo, že dcera čekala na domluvené jízdy a paní majitelka nepřijela. Po 30 minutách čekání se konečně ozvala, že na hodinu prostě zapomněla. Již v tuto chvíli jsem měla trvat na převodu k jiné autoškole. Bohužel jsem stále věřila v to, že paní Harvotová za zaplacené peníze odvede svoji práci. Nicméně nastaly další problémy - zabouchnuté klíčky v autě, rozbité čelní sklo, několikrát po sobě karanténa......
Dcera nakonec v prosinci měla odježděnou polovinu zaplacených jízd, konec autoškoly v nedohlednu. Paní Harvotová mi slíbila, že vše stihne a i když uvažuje o ukončení výuky, tak všechny žáky dovede úspěšně ke zkouškám. Nicméně v lednu opět výmluvy a v konečném výsledku ukončení činnosti k 31.1.2022.
Chápu, že může dojít k ukončení činnosti. Očekávala bych tedy, že se paní majitelka bude chtít rozumně domluvit, vystaví bez problému dokumentaci a vrátí zbytek peněz. Místo toho nekomunikovala, pouze přes SMS zprávy. Osobní předání dokumentace nakonec proběhlo na ulici v autě. Na moje dotazy nebyla ochotná vůbec odpovědět, spíše byla arogantní a nepříjemná. Ohledně termínu vrácení peněz mi sdělila, že neví, kdy je pošle, jelikož je nemá.
V poradně jsem našla více dotazů a stížností na tuto konkrétní autoškolu.
Ptám se tedy, jak dále postupovat. Vůbec se mi nelíbí ani přístup paní Harvotové, nehledě na to, že za zaplacenou výuku jsme neobdrželi odpovídající služby.
Jak se tedy domoci spravedlnosti? A nebo je dnes běžné lidi beztrestně podvádět a slibovat?
Děkuji.Reakce

Vážená tazatelko,
doporučuji zaslat doporučený dopis se žádostí o vrácení peněz.
Pokud paní majitelka nebude reagovat ani na doporučený dopis, tak podejte trestní oznámení.
Nevrácením poměrné části peněz by vzniklo tzv. "bezdůvodné obohacení".
Bezdůvodné obohacení dle občanského zákoníku:
§ 2991
(1) Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.
(2) Bezdůvodně se obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám.