Dotaz

Reagovat
Dotaz

Dobrý den,chci se zeptat,absolvoval jsem autoskolu,kdy testy úplně v pohodě,jízdy jsem všechny tři neudělal,ale nikdy mi nebylo řečeno proč,z jízdy mě ani nevyhodil,mám možnost vidět protokol o jízdách,anebo podat stížnost a kam.DěkujiReakce

Vážený tazateli,
zkušební komisař má ze zákona povinnost o průběhu zkoušky z praktické jízdy pořídit písemný záznam. Jednou z náležitostí tohoto záznamu jsou údaje o znalostech, dovednostech a chování žadatele o řidičské oprávnění v rámci zkoušky z praktické jízdy a jejich zhodnocení, včetně podpisu žadatele o řidičské oprávnění (případně podpisu učitele autoškoly v případě, že žadatel o řidičské oprávnění odmítne záznam o zkoušce z praktické jízdy podepsat).
Pokud s postupem, resp. s hodnocením zkušebního komisaře nesouhlasíte, cítíte se poškozen, a máte za to, že disponujete požadovanými znalostmi a dovednostmi v řízení motorových vozidel, tak jak vyžaduje platná legislativa, pak se můžete se svou námitkou na výrok zkušebního komisaře obrátit na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři. Doporučujeme vyžádat si na příslušném úřadu, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, kopii záznamu o průběhu zkoušky a tu k námitce přiložit. Ministerstvo Vaši námitku prověří, vyžádá si vyjádření osob přítomných zkoušce a posoudí skutkový stav věci a následně vydá stanovisko k postupu zkušebního komisaře a jeho hodnocení. Dlužno doplnit, že se jedná o poněkud zdlouhavější akt a jeho výsledek nelze předjímat, proto je dobré vše důkladně zvážit.