Neprofesionalita

Reagovat
Neprofesionalita

Dobrý den, absolvovala jsem kompletní výcvik nejmenované autoškoly (jméno instruktora i školy uvedu v tu chvíli, kdy bude možné něco vyřešit). Nastoupila jsem jako nezkušený žák na začátku roku 2021, nebudu brát vpotas to, jak se výcvik prodloužil, protože jsem byla obeznámena s komplikacemi způsobené pandemií. Co mi ovšem připadá adekvátní pro diskuzi je přístup instruktora i vedení autoškoly, pan instruktor na mne neustále zapomínal, i když jsem se neustále připomínala a prosila o více než jeden výcvik za týden, stávalo se dokonce, že jsem se k jízdě nedostala více, jak 2 týdny. Pan instruktor si později ke mně vytvořil jakýsi bližší vztah (nedošlo k žádnému sexuálnímu obtěžování), jelikož jsem akceptující člověk, jeho emoční sdělení a stížnosti na život (jako třeba problém se závislostí na nikotinu, ztráta přítelkyně, postavení žen a mužů, jednání s financemi a jeho dědictvím atd.) jsem přijímala nebo ignorovala, ale jediné co jsem požadovala, bylo upozornění na mé chyby, poučení a jakýkoliv správný nerušivý dozor. Samozřejmě v této situaci jsem opravdu už o změně instruktora uvažovala, ale konec výcviku se hodně rychle blížil, a tak jsem jen požadovala více poučení, soustředěnosti a jednoduše správného výcviku. Když ovšem monology o životě neustávaly, ale naopak nabíraly větší intenzity, při posledním výcviku jsem si jako pouhý žák uvědomila své chyby při jízdě sama, mé nedostatky a neschopnosti byly fatální, vše završilo slovy: “já jsem vás nějak zanedbal, dostanete nějaké kondiční jízdy zdarma”. V ten moment byly presáhnuty mé hranice, chystala jsem přestup k jinému instruktorovi, ovšem ještě tu noc mi pozdě pan instruktor volal pod velkým vlivem alkoholu, rozhovor byl velmi nepříjemný, rozhodla jsem se pro přestup na jinou autoškolu.
Tady chcu zdůraznit, že první výběr autoškoly jsem nezanedbala, šla jsem kvůli ne malému množství doporučení veřejnosti právě zde.
Další výběr autoškoly byl závislý už na vlastní zkušenosti, ten se ovšem nevyvinul taktéž dobře.
Abych se vrátila k tématu, během výcviku došlo k mnoho dalším nedostatkům či nedorozuměním, ale abych to zkrátila a mohla se přesunout dál: byla jsem si vědoma, že jít na zkoušku s touto špatnou zkušeností, by byla velká chyba. Přechod na další autoškolu byl zdlouhavý, vystavení převodky se zdálo téměř nemožné, ale dočkala jsem se.
Po 2 měsících jsem přestoupila (s poplatkem 3000 Kč), mé domněnky byly potvrzeny, dostalo se mi plno připomínek ke špatné pozornosti i celkové jízdě a ovládání vozidla, pan instruktor mne dosti naučil, ovšem instruktor má sám usoudit, kdy je vhodné, aby se žák dostavil ke zkoušce, první termín zkoušek nastal, byl neúspěšný, to není nic abnormálního, druhý termín zkoušel byl až po 2 měsících, i přes mé naléhání a požadavky mi nebyla přidělena žádná kondiční jízda, před posledním termínem mne pan instruktor velice osočil a vyjádřil myšlenku: “to, jak vás předešlý instruktor poznamenal, je příšerné. Nezlobím se na vás, ale na něho.”
Má jízda nebyla pro jakékoliv uspokojení či pro jistotu, že to konečné zvládnu, dostačující. Poslední zkouška byla neúspěšná, chyba byla samozřejmě na mojí straně. Ovšem myslím si, že jsem věnovala hodně svého volného času pro učení, projíždění ulic a poznávání značek a rychlé reakce. Přípravu jsem rozhodně nepodcenila, ovládání vozidla mi pochválili 2 komisaři, ale chyby jsem dělala při rozhodování při situacích střetu aut (křižovatky) bylo mi sděleno, že musím lépe vnímat okolí okolo mne (já si vše okolo sebe uvědomovala, nevěděla jsem vždy, jak se správně zachovat)
Po zkoušce mi pan instruktor řekl: “ abych byl upřímný, další výcvik vám vadit vůbec nebude. 10 000 na ruku a já vám dám zabrat.”
Já si ale zaplatila ne malé finance, aby právě při tomto dalším výcviku došlo k nápravě mých chyb a to se nestalo, instruktor mě připustil ke zkoušce i přes mou nejistotu. Platila jsem téměř hodnotu 2 autoškol.
Má otázka zní, mohou mi být navráceny nějaké finance? Mohu alespoň opakovat výcvik za méně financí? Mohu se alespoň na někoho obrátit, aby mi s touto situací pomohl a příště bych se mohla vyvarovat takovým situacím?
Začala jsem tuto celou okolnost řešit až teď, snažila jsem se být trpělivá a chápavá, pokorná a slušná. Myslím si, že se mi to nevyplatilo. Je nějaká možná pomoc?
Nepřeji si, aby toto bylo zvěřejňováno


Přílohy:


Reakce

Dobrý den, z popisu průběhu Vašeho výcviku v první autoškole je zřejmé, že jste měla situaci s Vašim učitelem autoškoly řešit daleko dřív. První možnost je ve stávající autoškole požádat o výměnu učitele, pokud by to nepomohlo, tak změnit autoškolu.
Je zvláštní, že píšete o výběru první autoškoly podle velmi dobrých referencí. Takže problém mohl být opravdu jen s jedním pracovníkem uvedené autoškoly. Zřejmě ani v další autoškole se Vám nedařilo. To, že jste zaplatila za větší množství hodin, než je základních 28 hodin, je dost časté i u jiných autoškol. 28 hodin praktické jízdy stanovených učební osnovou je minimální počet. Mnoho uchazečů o řidičské oprávnění si musí koupit daleko větší počet hodin, aby zvládli složit náročnou zkoušku. Sama píšete, že i po absolvování většího počtu hodin jízdy máte stále problém se orientovat v řešení dopravních situací na křižovatkách.
Odpověď na Vaši otázku zní: na vrácení peněz za neúspěch u závěrečných zkoušek nemáte nárok. Pokud Vás autoškola nekrátila na výcvikových hodinách, tak není důvod k vracení části kurzovného. Asi ani další výcvik nebudete mít levnější, protože na platbě za hodinu praktické jízdy je největší náklad provoz výcvikového vozidla a mzda učitele.