Lhůta pro splnění závěrečné zkoušky

Reagovat
Lhůta pro splnění závěrečné zkoušky

V červenci 2020 jsem zahájila kurz pro SK.B.Autoskola trvá na povinné dochazce na teorii a až po ní, 5 lekcí, umožňuje zahájení praktického výcviku. Tímto a následně i covidovou situací, jsem praktický výcvik dokončila až 5.2.2021.Nasledne jsem čekala 2 měsíce na termín závěrečné zkoušky. Bohužel jsem neuspěla u jízd. Nový termín byl po měsíci, zde se opět nezadarilo. Chování komisaře a učitele by bylo na další podnět. Nový termín byl v červenci, ale bohužel jsem neměla možnost hlídání nemocné dcery, zkoušku jsem zrušila. Autoškolou mi nebylo oznámeno, ze je potřeba si opět podat zadost přes jejich portál. Timpadem jsem ztratila další měsíc a 3.zkouska byla vypsaná na říjen. Z důvodu nemoci jsem se nemohla dostavit. Náhradní termín jsem dostala 4.1.2022. Ale nyní mi bylo oznámeno, ze magistrát zkoušku zamítl, protože jsem nesplnila lhůtu pro možné vykonání zkoušky. O tomto faktu jsem nebyla ani jednou autoškolou informována. Celkově komunikace ze strany autoškoly byla tragická - domluva na doplňujícím výcviku, administrativní záležitosti.Informaci o zrušení zkoušky, jsem obdržela 3 týdny po zprávě o jejím konání. Je možné, aby se takto autoškola zachovala, aby magistrát dal vědět na poslední chvíli???Reakce

Vážená paní, to, že autoškola trvá na absolvování teoretické výuky před zahájením praktického výcviku, je naprosto správné.
Velice těžko se hodnotí přístup učitelů autoškoly z Vašeho jednostranného vyjádření komunikace mezi autoškolou a Vámi. Ale Vaše stížnost na autoškolu z hlediska neinformovanosti ohledně lhůty 6 měsíců pro dokončení závěrečné zkoušky je naprosto neopodstatněná. Tady přikládám informaci z webových stránek Vaší autoškoly, kde v záložce "Závěrečné zkoušky" se uvádí toto:
2. Průběh závěrečných zkoušek
Závěrečná zkouška se koná v 5. poschodí v budově Odboru dopravně správních činností (30. dubna 635/35, Moravská Ostrava)
Závěrečná zkouška (Zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla) se skládá ze 2 částí:
1. Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy se provádí formou testu na počítači. Test obsahuje 25 otázek. Pro úspěšné absolvování testu je nutné získat nejméně 43 bodů z 50.(tzv. "test")
2. Zkouška z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem se provádí zkušební jízdou, při které je hlavní důraz kladen na bezpečnost řízení a znalost pravidel silničního provozu. Zkouška začíná výjezdem přímo od Magistrátu města Ostravy. (tzv. "zkouška z jízdy")
Pokud u jedené z části zkoušek neuspějete, můžete jí opakovat (úspěšně absolvované části opakovat již nemusíte, ty máte již hotovy). Počet takových opakování může být libovolný, pokud ovšem neuspějete ve lhůtě 6 měsíců od prvního termínu Vaši zkoušky, musíte absolvovat celou autoškolu znovu.

 
 


Ano, pokud se uhrazená služba nekonala, tak by Vám autoškola měla na Vaši žádost vrátit předem uhrazený poplatek za opakovanou zkoušku.