Průběh autoškoly a opakování zkoušek

Reagovat
Průběh autoškoly a opakování zkoušek

Dobrý den, moje neteř zahájila autoškolu 23.09.2020. Z důvodu covidu byla ze strany autoškoly výuka několikrát přerušena. První závěrčnou zkoušku dělala:
10.6.2021 - bohužel neuspěla v praktické části
Druhé závěrečné zkoušky dělala 12.8.2021 (učitel z autoškoly na ní zapomněl a až po jejím připomenutí dostala opravný termín) - zde opět neuspěla - praktická část.
Třetí závěreční zkoušky pak dělala 29.10.2021 - opět bezúspěšně.

Můj dotaz má dvě roviny.

Je vůbec regulérní dělat autoškolu více jak rok? Je vůbec regulérní dělat opravné zkoušky po více jak 2 měcících? Pokud ne, jak se lze vůči tomu bránit?

A co nyní, lze zopakovat pouze praktickou část a nebo celý výcvik včetně teorie, kterou udělala na poprvé hned při první zkoušce?

Předem děkuji za váš názor a radu.Reakce

Vážená tazatelko,
bylo by vhodné celkovou situaci zhodnotit seriózním pohledem. Od nástupu Vaší neteře do autoškoly (23.9.2020) došlo k několika omezením v činnosti autoškol v důsledku covidových opatření v celkovém rozsahu 83 dní. Předpokládám, s ohledem na datum první zkoušky, že výuka a výcvik byl prováděn v období 23. 9. 2020 až 31. 5. 2021, což činí celkem 250 dní. Mimo rozsah covidových omezení (83 dní), je potřeba ještě odečíst 4 dny svátků v závěru roku 2020 a dalších 53 dní připadajících na soboty a neděle, které má učitel autoškoly k odpočinku po náročné práci. Zbývá pro výuku a výcvik z celkového počtu již jen 114 dní, což činí cca 3,8 měsíce. V covidovém období nikterak převratně dlouhá doba. Takže Vaše neteř nedělala autoškolu více než rok, jak uvádíte, nýbrž jen necelé 4 měsíce.
Je nutné připomenout, že období průběhu zkoušek se nezapočítává do doby kurzu, jelikož o termín zkoušky se žádá po ukončení kurzu. Pokud žadatel neprospěl z jakékoliv části zkoušky, přihlašuje ho provozovatel autoškoly k opakované zkoušce na základě písemného požadavku žadatele, nikoliv automaticky. Pokud Vaše neteř nesplnila podmínku písemného požadavku, nelze se divit, že ji provozovatel autoškoly přihlásil, až když se připomněla. Takto potom došlo k delší prodlevě mezi zkouškami.
Vaše neteř absolvovala zkoušku ještě v době předchozí úpravy zákona, měla k vykonání zkoušky, případně jejich opakování šestiměsíční limit ode dne první vykonané zkoušky. Vaše neteř absolvovala poslední zkoušku dne 29. 10. 2021, opět neúspěšně. Od tohoto data měla opět dostatek příležitostí písemně požádat o přidělení dalšího opakovacího termínu. Pokud tak neučinila, dnem 10. 12. 2021, bez ohledu na počet absolvovaných pokusů, vyčerpala své možnosti.
V tomto okamžiku je nutné absolvovat celý nový kurz k získání řidičského oprávnění.

 
 


Vážená tazatelko,
Vaše neteř absolvovala první zkoušku ještě podle předpisu před novelou zákona, který platí teprve od 1. 7. 2021. Podle v té době platného předpisu, měl žadatel k vykonání zkoušky a opakovacích zkoušek celkem šest měsíců. Pokud v této době nezvládl úspěšně teoretickou i praktickou část zkoušky, považuje se po uplynutí šesti měsíců, jakoby nikdy v autoškole nebyl a pokud chce řidičák, musí znovu do autoškoly. Podle novelizovaného zákona, platného od 1. 7. 2021, má na vykonání zkoušek jen tři pokusy. Pokud by z nějaké části, teoretické, nebo praktické třikrát neuspěl, má k dispozici další tři pokusy, ovšem až po doplnění vzdělání v dané neúspěšné disciplíně, v rozsahu zákonem předepsaných hodin pro danou skupinu řidičského oprávnění. Na toto všechno má jeden rok. Vaší neteře se ale tato úprava vzhledem k datu vykonané první zkoušky netýká.