profesní způsobilost

Reagovat
profesní způsobilost

Dobrý den,
můj dotaz zní:komisař ukončí předčasně zkoušku z praktické jízdy sk.C a pověří instruktora přítomného ve vozidle,aby dojel s vozidlem do určeného místa,např.počátek zkoušky anebo místa kde čeká na zkoušku další žák.Musí být na tuto jízdu instruktor autoškoly vlastníkem Průkazu profesní způsobilosti řidiče? Do jaké kategorie řízení mot.vozidla tato činnost patří.Reakce

Vážený tazateli,
podmínka profesní způsobilosti se nevztahuje na řidiče vozidel používaných při výcviku a zkouškách při získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel – (§ 3 odst. 5 písm. f.) zákona č. 361/2000 Sb.,)