dlouhé trvání

Reagovat
dlouhé trvání

začala jsem v lednu dělat autoškolu, 1. zkoušku jsem dělala koncem června, bohužel neuspěšně, poté druhá a dnes 8.12 jsem neudělala ani třetí přičemž mi školitel šáhl do řízení, přitom nebyl důvod.
Při hodinách jízdy si neustále vyřizoval své soukromé hovory týkající se stavby domu, dával mi hodiny jízdy většinou v době školní výuku, jsem studentka, nevzal nás ani jednou na dálnicí
Bohužel svým žákum a profesi se nevěnuje tak jak by mělReakce

Vážená tazatelko,
svůj problém s učitelem autoškoly jste měla řešit okamžitě při výcviku. Vy jste zákazník, který si zaplatil za službu, kterou autoškola poskytuje. Pokud se pan učitel choval jak popisujete, tak Vás to mělo varovat, že zde nebude něco v pořádku. Měla jste možnost ukončit výuku a výcvik a přestoupit k jinému provozovateli Autoškoly. Po Vašem prvním neúspěchu u zkoušky z odborné způsobilosti jste měla ihned písemně požádat provozovatele autoškoly o opakovanou zkoušku. Každá opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za pět pracovních dnů. K opakované zkoušce na základě doručení žádosti žadatele o přihlášení k opakované zkoušce, žadatele přihlašuje provozovatel autoškoly, což musí učinit do 15 dnů ode dne, kdy o opravnou zkoušku požádá. Příslušný obecní úřad je pak povinen žadatele zařadit k opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce. Z uvedeného vyplývá, že na opravnou zkoušku může jít žadatel nejdříve šestý pracovní den od neúspěšné zkoušky, ale také až třeba třicátý den od neúspěšné zkoušky, aniž by došlo k překročení zákonných lhůt. Autoškolský ombudsman nedisponuje informacemi, jak to vypadá s přidělením termínu zkoušek z odborné způsobilosti na příslušných ORP. Na některých ORP stále přetrvává přetlak čekajících žadatelů na zkoušky z odborné způsobilosti vlivem COVID-19 (Praha, Brno, Ostrava atd.). Je zarážející, že jste měla dle Vašeho vyjádření pouze dva opravné termíny. Pokud, nabydete dojmu, že strany autoškoly došlo k porušení některých ze zákonných lhůt dle zákona č. 247/2000 Sb., můžete podat stížnost na provozovatele autoškoly, u příslušného obecního úřadu obce rozšířenou působnosti, který vydal registraci k provozování autoškoly, v jehož územní působností se provozovna autoškoly nachází. (např. vedoucího odboru či tajemníka. Doporučujeme se na příslušném ORP, kde jste vykonala zkoušku z odborné způsobilosti dotázat, kdy Vám končí šestiměsíční lhůta na vykonání zkoušky, (Počítá se od první zkoušky z odborné způsobilosti, (např. 30. 6. 2021 první zkouška, poslední zkouška může být vykonána 30. 12. 2021) a prostřednictvím autoškoly požádat o další opravný termín.