Dlouhé čekání na opravný termín závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti

Reagovat
Dlouhé čekání na opravný termín závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti

Dobrý den,

ráda bych si od Vás nechala poradit ohledně průběhu přihlašování žáka k opravné zkoušce z odborné způsobilosti.

Dne 20.10.2021 jsem měla zkoušku, konkrétně jízdy a 2 dny předtím pak z písemného testu, který jsem složila úspěšně na plný počet bodů. Bohužel samotná jízda úspěšně neproběhla, a tak jsem byla vyzvána přihlásit se autoškole na opravný termín. Majitel autoškoly nás ale předem upozornil, že pokud zkoušku neuděláme, ať se nehlásíme na opravný termín dříve než za 3 týdny, jelikož je hodně studentů a málo přidělených termínů zkoušek od magistrátu.

Už tento samotný fakt mě znervózněl, jelikož jsem četla v zákoně o lhůtě 15 dní, kterou má autoškola k přihlášení žáka na magistrát a magistrát poté 15 dní, aby žákovi přidělil termín.
Hned v den neúspěšné zkoušky jsem do autoškoly volala o přihlášení k náhradnímu termínu zkoušky, ale byla jsem odkázána na zmínku předtím, tedy že mám volat nejdříve za 3 týdny.
10.11.2021 jsem tedy volala do autoškoly o přihlášení ke zkoušce a prý mě (dle vlastních slov pana majitele) na magistrát zapsali. Od té doby se autoškola neozývá, tvrdí, že magistrát žádný termín neposlal a že komisaři stávkovali (což jsem četla) atd. … nicméně od prvního termínu zkoušky uběhly již skoro 2 měsíce bez aktuální možnosti se opravné zkoušky zúčastnit.

Můžete mi prosím poradit, co na mém místě dělat? Zda má cenu podávat stížnost na obecní či krajský úřad nebo mám pouze vyčkávat na další termín, který může klidně přijít, třeba až po Novém roce? :(

Předem Vám děkuji za odpověď. TŠReakce

Vážená tazatelko,
autoškolský ombudsman nedisponuje informacemi, jak to vypadá s přidělením termínu zkoušek z odborné způsobilosti na příslušných ORP. Na některých ORP stále přetrvává přetlak čekajících žadatelů na zkoušky z odborné způsobilosti vlivem COVID-19 (Praha, Brno, Ostrava atd.). Co se týká stávky zkušebních komisařů, tak ta proběhla ve dnech 22 – 23. 11. 2021. Pokud jste u zkoušky z odborné způsobilosti neprospěla, tak opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za pět pracovních dnů. K opakované zkoušce na základě doručení žádosti žadatele o přihlášení k opakované zkoušce, žadatele přihlašuje provozovatel autoškoly, což musí učinit do 15 dnů ode dne, kdy o opravnou zkoušku požádá. Příslušný obecní úřad je pak povinen žadatele zařadit k opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce. Z uvedeného vyplývá, že na opravnou zkoušku může jít žadatel nejdříve šestý pracovní den od neúspěšné zkoušky, ale také až třeba třicátý den od neúspěšné zkoušky, aniž by došlo k překročení zákonných lhůt. Jestliže jste dle vyjádření provozovatele autoškoly k opakované zkoušce přihlášená, tak Vám nezbývá nic jiného než vyčkat na přidělení termínu opakované zkoušky ze strany příslušného úřadu (magistrátu). Ověřte si u Vašeho provozovatele autoškoly, kdy Vás na opakovanou zkoušku přihlásil. Pokud, nabydete dojmu, že strany autoškoly došlo k porušení některých ze zákonných lhůt dle zákona č. 247/2000 Sb., můžete podat stížnost na provozovatele autoškoly, u příslušného obecního úřadu obce rozšířenou působnosti, který vydal registraci k provozování autoškoly, v jehož územní působností se provozovna autoškoly nachází. (např. vedoucího odboru či tajemníka) a požádat o vysvětlení a případné zjednání nápravy. Pakliže ke zjednání nápravy nedojde, můžete se obrátit na nadřízený krajský úřad s žádostí o učinění opatření proti nečinnosti dle § 80 správního řádu. Pro úplnost dodáváme, že je běžnou ustálenou praxí, kdy některé obecní úřady obcí s rozšířenou působností po dohodě s autoškolami plánují termíny zkoušek s měsíčním předstihem (na konkrétní dny) podle předpokládaného počtu žadatelů o řidičské oprávnění. V takových případech provozovatel autoškoly soustředí výuku a výcvik popřípadě doplňující výuku a výcvik tak, aby do stanoveného, řekněme řádného termínu zkoušek, připravil a ukončil výuku a výcvik konkrétního počtu žadatelů a ty pak předvedl ke zkoušce (opakované zkoušce) na příslušný úřad. Tím je docíleno, že od ukončení výcviku do zkoušky uplyne co nejméně času a žák tak neztrácí nabyté znalosti a dovednosti. Doporučujeme se řádně připravit na opakovanou zkoušku z praktické jízdy doplňovacím výcvikem. Na vykonání zkoušky z odborné způsobilosti máte 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky.