Zkoušky z autoškoly a covid

Reagovat
Zkoušky z autoškoly a covid

Dobrý den,
včera jsem se dostavila ke zkouškám a málem jsem k nim ani nebyla připuštěna. Opatření a nařízení ohledně covidu jsem průběžně sledovala, probírala jsem to i s učitelem autoškoly. Poslední nařízení zní, že do 20 osob není potřeba doklad o bezinfekčnosti. Testové zkoušky se konají v místnosti, kde je 10 počítačů, v autě jedeme 3. Z toho jsem tedy vyvodila, že je vše v pořádku a nebude problém. Z čehož jsem byla následně důkladně vyvedena z omylu. Komisaři argumentovali tím, že kanceláří jim projde více jak 20 lidí (a od učitelů vím, že i schválně zvou ke zkouškám více jak 20 osob), a že tedy mám mít doklad o bezinfekčnosti (očkování, prodělání). S čímž jsem samozřejmě nesouhlasila, přece v dané kanceláři zkoušku nevykonávám, prakticky v danou chvíli jsem tam byla jen na vyžádání učitele autoškoly a následně jen při platbě. Takže záleží to na tom, jak si kdo nařízení vyloží? To opravdu stačí, když si pozvou ke zkouškám více jak 20 osob, které prakticky pospolu nebudou, tak musím splňovat bezinfekčnost? Já to nařízení pochopila tak, že tam kde se zkouška koná (což je místnost s PC a auto, ne celý úřad nebo daná kancelář), tak stačí splňovat tu podmínku pod 20 osob. Pominu to, že tam na mě řvali, že je tam ohrožuju, že jsem nezodpovědná, sobecká apod. a učitele z autoškoly rovněž různě osočovali, že navádí studenty k neočkování apod. (což už mi přijde více přes čáru).
Nakonec mě ke zkouškám připustili, ale jen proto, že jedna autoškola zkoušky zrušila. Zkoušku z jízd jsem bohužel neudělala, takže se děsím toho, že u opravné zkoušky budu čelit tomuto přístupu znovu a nemusím být připuštěna ke zkoušce.
Jak to tedy je s daným nařízením? A v případě nepřipuštění ke zkoušce kvůli očkování mám postupovat tedy jak? Přece nevyhodím do vzduchu 15 tisíc aniž bych mohla autoškolu dokončit. To mám žádat po autoškole zpět peníze?
Děkuji za odpověď.Reakce

Vážená tazatelko,
máte pravdu, opatření platí do 20 účastníků na učebně v kurzu, školení řidičů nebo na zkoušce současně přítomných, nikoliv že kanceláří jim projde více jak 20 lidí. Zkušební komisaři nejsou oprávněni si nad rámec zákona či "Mimořádného opatření" stanovovat vlastní pravidla. Písemně požádejte autoškolu o přihlášení k opakované zkoušce. Autoškola Vás musí přihlásit do 15 dnů ode dne, kdy o opravnou zkoušku požádáte. Příslušný obecní úřad je pak povinen žadatele zařadit k opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce. Pokud by došlo k tomu, že budete přihlášena ke zkoušce a oni Vás odmítnou, vyžádejte si písemný důvod odmítnutí. V tento moment máte možnost obrátit se stížností na postup zkušebních komisařů na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři. Pokud máte jakékoliv výhrady k chování zkušebních komisařů při zkoušce z odborné způsobilosti, můžete podat, podle zákona o úřednících stížnost tajemníkovi úřadu s tím, že vznesete námitku proti chování zkušebních komisařů vůči Vaší osobě. Pakliže máte obavy z opakování situace u opakované zkoušky, můžete vznést požadavek, aby byl zkoušce přítomen pracovník, například příslušného krajského úřadu pověřený výkonem státního dozoru. Déle Vám platná právní úprava umožnuje dokončit zkoušku z odborné způsobilosti u kteréhokoliv jiného provozovatele autoškoly za splnění zákonem stanovených podmínek, nejlépe s místem provozovny v územní působnosti jiného ORP. U dosavadního provozovatele autoškoly si vyžádáte Žádost o přijetí k výuce a výcviku a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, které jste stávající autoškole předložila před zahájením výuky a výcviku. Nový provozovatel autoškoly Vás přihlásí k doplňovací výuce a výcviku a po absolvování potřebného počtu výcvikových hodin, který závisí na dohodě mezi Vámi a novým provozovatelem autoškoly a samozřejmě na Vašich znalostech a dovednostech v řízení motorových vozidel. Tento nový provozovatel autoškoly Vás přihlásí a předvede ke zkoušce konané příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností.