Diskriminace neočkovaných žáků

Reagovat
Diskriminace neočkovaných žáků

Dobrý den,
jsem žákyní autoškoly ve Frýdku-Místku. Jízdy mám již splněny, příští týden jsem měla mít zkoušky. Ministerstvo minulý týden vydalo nařízení, že se účastnit zkoušek a výcviku mohou účastnit pouze osoby očkované. Toto nařízení však bylo o pár dní později zrušeno a výuka i zkoušky mohou do počtu 20 žáků probíhat bez omezení. Jenomže zde, ve Frýdku-Místku si komisaři po zrušení nařízení pro autoškoly stěžovali, a město Frýdek-Místek podpořilo komisaře a zkoušek se mohou účastnit POUZE osoby očkované. Já jakožto neočkovaná žačka, která je právě v tuto chvíli nejvíce připravená jít ke zkouškám proto prosím o přezkoumání, zda-li je to možné, aby takto město obcházelo zrušení nařízení a popř.o doporučení dalších kroků.
DěkujiReakce

Vážená tazatelko, žádné takové nařízení nebylo vydáno, tudíž ani nebylo zrušeno. Platí to do 20 osob současně přítomných bez omezení.
Žádný zkušební komisař není oprávněn si nad rámec zákona či "Mimořádného opatření" stanovovat vlastní pravidla.
Obraťte se na autoškolu a požádejte ji, ať Vás na termín přihlásí.

Není zcela zřejmé to, co píšete, že "město Frýdek-Místek podpořilo komisaře" ani to, jakou formou Vám bylo sděleno to, že neočkované nevyzkouší.

Vždy je dobré mít takové sdělení písemně. Pokud by došlo k tomu, že budete přihlášena ke zkoušce a oni Vás odmítnou, nechť Vám napíší písemně důvod.

Doporučte Vašemu provozovateli autoškoly, aby nás kontaktoval. Vysvětlíme mu, co dělat v případech odmítnutí neočkovaných.