Dva komisaři na zkoušce o řidičské oprávnění

Reagovat
Dva komisaři na zkoušce o řidičské oprávnění

Dobrý den,

chci se zeptat, jakou šanci mám k anulování popřípadě k uznání jízdy zkoušky o řidičské oprávnění skupiny B, je to již druhá jízda. Starší komisař před samotnou jízdou byl nepříjemný, neprofesionální. Při otázce co je to ORV (Osvědčení o registru vozidla) žáka opraví, že se jedná o “malý techničák. Během jízdy měl komisař sebou zaučujícího se komisaře. Zkušený komisař během jízdy radil tomu zaškolujícímu komisaři, kudy má zkoušející jet a zaučující komisař to poté řekl nahlas. Pro zkoušejícího to zbytečně mátlo a rozptylováno. Shrnutí: Komisař před začátkem jízdy na uchazeče o řidičské oprávnění vyvinul nátlak svým jednáním a při samotné zkoušce poté mluví v autě dva komisaři.

Komisař pro Prahu - Strašnice

Mockrát děkuji o zodpovězení mé otázkyReakce

Vážený tazateli,
o výsledku zkoušky z praktické jízdy jistě provedl zkušební komisař záznam, ve kterém byly uvedeny všechny nedostatky zjištěné při zkoušce z praktické jízdy. Podpisem záznamu o průběhu zkoušky z praktické jízdy jste potvrdil seznámení s výsledkem zkoušky a odůvodněním výsledného hodnocení. Měl jste možnost odmítnout záznam o zkoušce z praktické jízdy podepsat, (v tomto případě podepíše záznam učitel autoškoly). Pokud s hodnocením zkušebního komisaře nesouhlasíte, cítíte se poškozený a jste přesvědčen, že máte potřebné znalosti a dovednostmi v řízení motorových vozidel, tak jak vyžaduje platná legislativa, pak se můžete se svou námitkou na výrok zkušebního komisaře obrátit na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři. Doporučujeme vyžádat si na příslušném úřadu, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, kopii záznamu o průběhu zkoušky a tu k námitce přiložit. Ministerstvo Vaši námitku prověří, vyžádá si vyjádření osob přítomných zkoušce a posoudí skutkový stav věci a následně vydá stanovisko k postupu zkušebního komisaře a jeho hodnocení. V případě zjištění pochybení se zástupce ministerstva další zkoušky zúčastní osobně. V takovém případě hodnotí jízdu zkušební komisař a následně jízdu a průběh vedení zkoušky pracovník ministerstva. Tento proces je zdlouhavý, proto je dobré vše důkladně zvážit. Ve Vašem případě bychom doporučili řádně se připravit na opakovanou zkoušku z praktické jízdy doplňovacím výcvikem. Pokud máte jakékoliv výhrady k chování zkušebního komisaře při zkoušce z odborné způsobilosti (praktická jízda), můžete podat, podle zákona o úřednících stížnost tajemníkovi úřadu s tím, že vznesete námitku proti chování zkušebního komisaře vůči uchazečům o řidičské oprávnění, či Vaší osobě, která se následně odrazila ve výsledcích zkoušek. Také můžete vznést požadavek na jiného zkušebního komisaře, (může nastat problém, pokud obecní úřad má jen jednoho), nebo aby byl zkoušce přítomen pracovník, například příslušného krajského úřadu pověřený výkonem státního dozoru. Déle Vám platná právní úprava umožnuje dokončit zkoušku z odborné způsobilosti u kteréhokoliv jiného provozovatele autoškoly za splnění zákonem stanovených podmínek, nejlépe s místem provozovny v územní působnosti jiného ORP, kde lze téměř s jistotou konstatovat, že se u této zkoušky s dosavadním zkušebním komisařem nesetkáte. U dosavadního provozovatele autoškoly si vyžádáte Žádost o přijetí k výuce a výcviku a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, které jste stávající autoškole předložil před zahájením výuky a výcviku. Nový provozovatel autoškoly Vás přihlásí k doplňovací výuce a výcviku a po absolvování potřebného počtu výcvikových hodin, který závisí na dohodě mezi Vámi a novým provozovatelem autoškoly a samozřejmě na Vašich znalostech a dovednostech v řízení motorových vozidel. Tento nový provozovatel autoškoly Vás přihlásí a předvede ke zkoušce konané příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností.