Zkouška z jizdy

Reagovat
Zkouška z jizdy

Dobrý den.minulý týden jsem dělala zkoušky . písemné testy jsem měla za plný počet bodů .pak se šlo na jízdy.
Technika vozů též v pořádku.behem jízd mě párkrát pozlobila spojka,s tou občas mívám problém ,někdy mě auto zařvalo při výjezdu z kopečka při odpočování.nicméně do vedlejších jízdních pruhů jsem nevjela,nájezd do křižovatky, značky,stopky,kruhače...vše bylo v pořádku...
Při vjetí na dálnici mě bylo vytnukto,že hned u sjezdu jsem jela pomaleji i když jsem v připojovacím pruhu zrychlila a plynule jsem se zařadila.a při sjetí z dálnice mě tam skočil neutrál ale hned jsem zmizela,nezmatkovala jsem,chtěla jsem tam dát 4 ale nepovedlo se .
Zkoušky jsem neudělala protože,mě bylo řečeno,že to byly drobné chyby ale nejvíc vadilo,že jsem vjela do křižovatky na trojku a jen jsem si přibrzdila,což pro žáka je nepřípustné .nebyla tam stopka a já odbočovala vpravo .křižovatka byla čistá,tak jsem cítila,že stačí si přibrzdit, abych si ověřila ,že fakt tam mohu vjet .tam kde nebyly stopky,jsem si jen přibrzdila,abych se fakt rozhlížela.to se komisařovi nelíbilo .a to byl prý největší problém
Jízda měla prý drobné chyby,které lze pochopit ale ty křižovatky se mu nelibily i byť byly prázdné. A z důvodu křižovatek mě to nedal.
Tak se táži,zda je opravdu tak důležité,při každé křižovatce,která je přehledná,jak v mých situacích, prodražovat.to znamená ,že vidím na všechny strany.
Děkuji
M.Reakce

Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici záznam o průběhu zkoušky, můžeme vycházet pouze z Vašeho jednostranného vyjádření, ze kterého je zřejmé, že máte problémy s ovládáním vozidla v podmínkách provozu na pozemních komunikacích (ovládání spojky, akcelerátoru, řazení rychlostních stupňů, vjetí do křižovatky a její bezpečné projetí, včetně přizpůsobení rychlosti vozidla při odbočování vlevo a vpravo, atd.) Žadatel o řidičské oprávnění musí při zkoušce z praktické jízdy v první i druhé části zkoušky prokázat potřebné znalosti a dovednosti, které musí zkušební komisař prověřit. Potřebné informace naleznete na stránkách Autoškolského ombudsmana, nebo v § 19 prováděcí vyhlášky č.167/2002 Sb., zákona č.247/2000 Sb., které zahrnuje i hodnocení zkoušky z praktické jízdy. Pokud se seznámíte s požadavky na zkoušku, bude Vám jasné, že hodnocení stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“ není vázáno na stav, zda se žadatel dopustí přestupku či nikoliv. Žadatel musí prokázat všechny zákonem požadované znalosti a dovednosti. O výsledku zkoušky z praktické jízdy jistě provedl zkušební komisař záznam, ve kterém uvede všechny nedostatky zjištěné při zkoušce z praktické jízdy. Podpisem záznamu o průběhu zkoušky z praktické jízdy jste potvrdila seznámení s výsledkem zkoušky a odůvodnění výsledného hodnocení. Měla jste možnost odmítnout záznam o zkoušce z praktické jízdy podepsat, (v tomto případě podepíše záznam učitel autoškoly). Pokud s hodnocením zkušebního komisaře nesouhlasíte, cítíte se poškozena, a jste přesvědčena, že máte potřebné znalosti a dovednostmi v řízení motorových vozidel, tak jak vyžaduje platná legislativa, pak se můžete se svou námitkou na výrok zkušebního komisaře obrátit na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři. Doporučujeme vyžádat si na příslušném úřadu, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, kopii záznamu o průběhu zkoušky a tu k námitce přiložit. Ministerstvo Vaši námitku prověří, vyžádá si vyjádření osob přítomných zkoušce a posoudí skutkový stav věci a následně vydá stanovisko k postupu zkušebního komisaře a jeho hodnocení. V případě zjištění pochybení se zástupce ministerstva další zkoušky zúčastní osobně. V takovém případě hodnotí jízdu zkušební komisař a následně jízdu a průběh vedení zkoušky pracovník ministerstva. Tento proces je zdlouhavý, proto je dobré vše důkladně zvážit. Ve Vašem případě bychom doporučili řádně se připravit na opakovanou zkoušku z praktické jízdy doplňovacím výcvikem.