Instrukce komisaře

Reagovat
Instrukce komisaře

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jak přesně má komisař u zkoušky formulovat své pokyny. Jestli musí říct "na této křižovatce odbočte vpravo", nebo jestli může říkat pokyny typu "až to bude možné, odbočte vpravo" s tím že bude třeba několik odboček zákaz vjezdu a komisař si tak chce prověřit zda-li žák pochytí ty zákazy vjezdu. Obě formulace mají své pro a proti, ale chtěl bych vědět jak tedy má správně komisař formulovat své požadavky a zda-li může komisař dávat "neurčité" pokyny.

Předem děkuji za co nejrychlejší odpověď.Reakce

Vážený tazateli,
pokyny zkušebního komisaře by měly být jasné a zřetelné. Pokud máte jakékoliv výhrady k pokynům zkušebního komisaře při zkoušce z odborné způsobilosti (praktická jízda), musíte řešit přímo při zkoušce, např. že nerozumíte pokynu, zkušební komisař pokyn zopakuje. Vámi uváděný pokyn typu "až to bude možné, odbočte vpravo" s tím že bude třeba několik odboček zákaz vjezdu a komisař si tak chce prověřit zda-li žák pochytí ty zákazy vjezdu“ je možný a v praxi používaný. Žadatel o řidičské oprávnění musí při zkoušce z praktické jízdy prokázat potřebné znalosti a dovednosti, které musí zkušební komisař prověřit, např. schopnost vyhodnocovat dopravní značky a ostatní značení, správné chování podle dopravních značek (zákazových nebo příkazových), přiměřené jednání podle vodorovného značení na vozovce atd.