Přihlášení ke zkouškám

Reagovat
Přihlášení ke zkouškám

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na otázku ohledně přihlášení žaka ke zkouškám.
Stala se mi taková nemilá věc. Zkoušky jsem začínala v květnu, takže se mě týkalo ještě možnost opakovat zkoušky po dobu 6ti měsíců. Jenže se mi ve výše jmenované autoškole stalo, že jsem čekala i 2 měsíce na jednu opravnou zkoušku. Což mi nepřijde správně. Trošičku jsem hledala v zákoně a pokud jsem to správně pochopila má autoškola 15 dní na to aby žaka přihlásila ke zkouškám a magistrát má následujících 15 dni, aby žákovi přidělila termín.
Veškeré potřebné dokumenty jsem autoškole předala dva dny po neúspěšné zkoušce (26.8). A poslední zkouška se konala až 8.11. Autoškola mi k tomu nedala žádné vysvětlení.
Naštěstí jsem zkoušky absolvovala, ale zajímalo by mě, jestli se to muže stát, nebo Autoškola jednala protiprávně.
Dekuji za odpověďReakce

Vážená tazatelko,
na složení zkoušky z odborné způsobilosti máte ze zákona šest měsíců. K opakované zkoušce na základě doručení žádosti žadatele o přihlášení k opakované zkoušce, žadatele přihlašuje provozovatel autoškoly, což musí učinit do 15 dnů ode dne, kdy o opravnou zkoušku požádá. Příslušný obecní úřad je pak povinen žadatele zařadit k opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce. Z uvedeného vyplývá, že na opravnou zkoušku může jít žadatel nejdříve šestý pracovní den od neúspěšné zkoušky, ale také až třeba třicátý den od neúspěšné zkoušky, aniž by došlo k překročení zákonných lhůt. Pokud ze strany autoškoly došlo k porušení některých ze zákonných lhůt dle zákona č. 247/2000 Sb., můžete podat stížnost na provozovatele autoškoly, u příslušného obecního úřadu obce rozšířenou působnosti, který vydal registraci k provozování autoškoly, v jehož územní působností se provozovna autoškoly nachází. (např. vedoucího odboru či tajemníka) a požádat o vysvětlení a případné zjednání nápravy. Pokud by ke zjednání nápravy nedošlo, můžete se obrátit na nadřízený krajský úřad s žádostí o učinění opatření proti nečinnosti dle § 80 správního řádu.