Doklad totožnosti k teoretické zkoušce

Reagovat
Doklad totožnosti k teoretické zkoušce

Dobrý den, dnes měl syn složit teoretickou zkoušku na řidičský průkaz na dopravním inspektorátu a byl odmítnut s tím, ze ke zkoušce jako doklad totožnosti přinesl cestovní pas a ne občanský průkaz. Na internetu jsem našla odkazy, kde jsou možné obě varianty a není překážkou mít cestovní pas jako doklad totožnosti.

Děkuji za reakci.

R.CH.Reakce

Vážená tazatelko,
máte pravdu, Váš syn může jako doklad totožnosti předložit platný cestovní pas.
zákon č. 361/2000/Sb., § 2 písm. gg,
zákon č. 269/2021 Sb., §13 odst. 2 písm. b)

 
 


Vážený pane,
bohužel problematika dokladů, které je třeba předložit u zkoušky z odborné způsobilosti, není v zákoně řešena. Zkušební komisař ověřuje totožnost žadatele o řidičské oprávnění dle dokladu totožnosti, kterým občan České republiky nebo cizinec prokazuje svoji totožnost podle zvláštního právního předpisu (Zákon č.269/2021 Sb., o občanských průkazech). Průkazem totožnosti (§13 odst. 2 písm. b) se rozumí doklad, který je veřejnou listinou (veřejnými listinami jsou listiny vydané orgány státní správy (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, atd.) ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele. Žadatel o řidičské oprávnění, který vyplňuje první stranu žádosti o přijetí k výuce a výcviku, kromě údaje o rodném čísle, uvádí i obvyklé bydliště (adresa bydliště). Svým podpisem stvrzuje v „Čestném prohlášení„ že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Tyto uvedené údaje převede zkušební komisař do informačního systému pro vykonání elektronických testů. Údaj o rodném čísle vyplňuje žadatel o řidičské oprávnění až v době podání žádosti o udělení ŘO. Pracovník evidence řidičů na příslušném ORP provede kontrolu, porovná a ověří všechny údaje uvedené v „Žádosti o přijetí k výuce a výcviku“ s evidencí obyvatel. Z toho vyplývá, že úředníci nemusí nikoho nahánět k doplnění údajů v žádosti, protože žadatel o ŘO při podání žádosti o vydání ŘO (u prvopisu, rozšíření) se musí dostavit osobně. Představte si situaci, kdy žadatel úspěšně absolvuje zkoušku z odborné způsobilosti a na podání žádosti o vydání ŘO má 6 měsíců. Mezi tím se přestěhuje, změní obvyklé bydliště (adresu bydliště) a půjde na příslušné ORP podat žádost o vydání ŘO, v tento moment mu nebude souhlasit nejen obvyklé bydliště (adresa bydliště), ale i číslo dokladu totožnosti uvedené v „Žádosti o přijetí k výuce a výcviku“.