Autoškola dělá obstrukce ohledě ukončení mého kurzu

Reagovat
Autoškola dělá obstrukce ohledě ukončení mého kurzu

Autoškola dělá obstrukce ohledě ukončení mého kurzu - (řidičské oprávnění rozšiřující z B na C), t.zn. vrácení přihlášky , lékařského posudku, potvrzení o absolvované (v mém případě spíš neabsolvované ) výuce a poměrné části z uhrazené ceny z kurzu, jehož výuka ani po více než měsíci, de fakto nezačala. Trvá na písemné žádosti s 30ti denní lhůtou pro vyřízení (!). Pro info : Autoškola nesplnila nic z toho, co bylo slíbeno před podánním žádosti, kdy jsme hovořili o individuálním studijním plánu. Kontrola vozidla před jízdou mi byla v průkazu zapsána jako 2 jízdy, bez toho, že by vozidlo ujelo byť jen metr a že bych podepsala výkaz jízdy s ujetými kilometry, jízdy mi byly naplánovány jen dopoledne, bez ohledu na to, že bych si mohla zvolit jiný, např. odpolední termín, bez ujetého jediného kilometru mi byl sdělen termín závěrečné zkoušky, naplánovaná výuka neobsahuje povinný obsah a počet hodin dle zákona ( např. praktická výuka údržby vozidla zcela chybí ). Auto v prosinci bez zimních pneumatik, 1. reálná jízda v lednu musela být zrušena, protože auto mělo vybité baterky... atd...Reakce

Dobrý den, návod jak postupovat při přechodu do jiné autoškoly řeší stať "Pro žáky" autoškolského ombudsmana. Váš problém upravuje zákon 247/2000Sb. v § 30, odst. 2 a následně vyhláška 167/2002Sb. v § 13a. Tato ustanovení nepožadují od žadatele písemného vyjádření své vůle, ve Vašem případě k vystavení "Potvrzení o částečném absolvování výuky a výcviku", (tzv. převodka). Provozovateli autoškoly by měl postačit jen ústně vyjádřený úmysl žadatele, kterému by měl bezodkladně vyhovět a to se všemi zákonnými náležitostmi. 30 denní lhůtu k vyřízení Vaší žádosti zákon neřeší a je jen výmyslem provozovatele autoškoly, z čehož lze usuzovat jeho další obstrukční a neseriózní chování. Proto Vám doporučuji veškeré další požadavky vůči autoškole řešit výhradně jen písemnou formou s potvrzením (podpisem) o doručení, či převzetí. Provozovatel autoškoly Vám dle vyhlášky 167/2002Sb. musí vydat "Potvrzení o částečném absolvování výuky a výcviku", obsahující veškerá data, tak jak uvádí § 13a. Soudě podle Vašeho popisu neprovedeného a zfalšovaného průběhu výuky a výcviku, nastane problém, kdy bude provozovatel autoškoly požadovat Váš podpis dle poslední věty druhého odstavce zmíněného ustanovení vyhlášky o správnosti údajů uvedených v převodce. Je na Vás k jakému dalšímu postupu, se rozhodnete. Pokud bude majitel autoškoly dělat potíže, doporučuji se obrátit na zkušební komisaře s právem kontrolní činnosti v obci, pod kterou autoškola spadá, s požadavkem o další pomoc, nebo se pak obrátit s oznámením na orgány činné v trestním řízení.

 
 


Krásný den,
jak Vám bylo odpovězeno je přesně dle platných předpisů, ale se stížností je třeba se obrátit na Pověřenou obec III. typu, v jejímž obvodě je autoškola registrovaná. Zkušební komisař nemusí provádět státní odborný dozor ( ikdyž ve většině obcí to tak je). Do stížnosti napište vše co jste popsal zde a přiložte kopii průkazu žáka. Pozor průkazku si okopírujte a autoškole ji vraťte pouze v případě, že vám autoškola vystaví převodku ( s možností přechodu do jiné AŠ).
Přeji pevné nervy - určitě bez problémů najdete jinou AŠ, kde budete spokojen.