Autoškola nemá cvičiště ani trenažér

Reagovat
Autoškola nemá cvičiště ani trenažér

Dobrý den,

autoškola Start v Hostivaři nemá ani trenažér, ani cvičiště.
Paní lektorka, ačkoliv se své práci věnuje již dlouho, je absolutně nekompetentní osoba, většinu času jízdy provádí ve stojícím vozidle, natahuje čas, aby si klienti museli připlácet jízdy. Průměrná doba od první jízdy do zkoušky je neúměrně dlouhá.

Byla bych velmi ráda, kdyby se tím někdo zabýval, jak může autoškola být v provozu bez cvičiště?Reakce

Vážená tazatelko,
každý žadatel o registraci autoškoly, musí správnímu orgánu Obce s rozšířenou působností doložit splnění veškerých náležitostí, požadovaných zákonem 247/2000Sb. Pokud autoškola nedisponuje cvičnou plochou, může ji nahradit auto trenažérem. Pokud provozovatel získal registraci k provozování autoškoly, pak určitě požadované podmínky zákonem splňoval. Je možné, že postupem doby se stav změnil a je povinností autoškoly změnu oznámit správnímu orgánu do 15 dnů od doby, kdy ke změně rozhodné pro vydání registrace došlo. Pokud máte jakékoliv pochybnosti v této oblasti, případně, že autoškola cvičné plochy neužívá, předejte své podněty na příslušné ORP, do jehož působnosti autoškola spadá.