Žádost o povolení složení části zkoušky, práktická jízda

Reagovat
Žádost o povolení složení části zkoušky, práktická jízda

Žádost o povolení složení části zkoušky, práktická jízda

Vážený pane, vážená paní,

Žádám o povolení složení části zkoušky, praktická jízda, z těchto důvodů:

Dne 26.05.2021 jsem úspěšně složila druhy opravný test v autoškole «Kukla». A dostala jsem termín na zkoužku z jízdy 04.06.2021. Dne 30.05.2021 jsem měla úraz dolní končetiny s následnou operací, dlouhou neschopenkou a rehabilitací. Mam vystavené potvrzení od praktické doktorky, že jsem nebyla schopná řídit motorové vozidlo ani se účastnit praktické zkoušky.
Když jsem se obrátila 11.10.2021 na svého instruktora s žádostí o termín praktické jízdy, sdělil mi, že od prvního pokusu (26.01.2021) jíž uplynulo více než 6 měsíců. A poslední termín, kdy jsem mohla složit praktickou zkoušku byl 27.08.2021.
Můj instruktor mi řekl, že se s žádostí o termín praktické zkoušky se mám obrátit na vaše ministerstvo dopravy. Bohužel tam mi bylo řečeno, že se takové žádostí tam nereši. Nevím na koho se mám obrátit, proto píšu Vam.

V příloze posilám potvrzení od praktické doktorky, ošetření na pohotovostí.

Předem děkují za kladné vyřešení mé žádostí.


Přílohy:


Reakce


Vážená tazatelko,
Autoškolský ombudsman je pouze poradním orgánem. Vaši žádost mělo vyřešit Ministerstvo dopravy. Bohužel v tento moment Vám nezbývá nic jiného než absolvovat novou výuku a výcvik. Vaše vyjádření neobsahuje přesné a pravdivé údaje. Dle našeho zjištění jste první zkoušku absolvovala 18. 01. 2021 (neúspěšně), druhou 29. 01. 2021 (neúspěšně), třetí 19. 02. 2021 (neúspěšně), čtvrtou 03. 05. 2021 (úspěšně). Termín zkoušky z praktické jízdy Vám byl stanoven na 04. 06. 2021. Jak uvádíte, tak dne 30. 05. 2021 jste měla úraz dolní končetiny s následnou operací, dlouhou neschopenkou a rehabilitací, což se neslučuje s údaji přiloženého potvrzení od praktické lékařky, které bylo vystaveno 11. 10. 2021 „ Potvrzujeme tímto, že výše uvedena pacientka nebyla v období 8/6/2021 a následující 3měsíce prokazatelně ze zdravotních důvodu schopna řídit motorové vozidlo event. Se účastnit praktické výuky v autoškole“, to znamená, že 04. 06. 2021 jste se mohla praktickou jízdu absolvovat. Je zřejmé, že jste podcenila přípravu na zkoušku z odborné způsobilosti. Od 18. 01. 2021 bylo dostatek času na vykonání zkoušky (i přes uzavření autoškol) z odborné způsobilosti. Šestiměsíční termín na vykonání zkoušky Vám skončil 28. 08. 2021.