Konzultace

Reagovat
Konzultace

Dobrý den, rád bych požádal o upřesnění konzultací v rámci individuální přípravy ve třech směrech :
1) musí být hodina konzultací vždy přesně po 4 hodinách jízd, nebo lze tyto konzultace provést libovolně během výcviku, např. až během druhého a třetího výcvikového bloku, ale s tím, že konečný počet hodin konzultací nebude menší, než stanoví zákon.

Příklad : první blok budu jezdit autocvičiště a konzultace nebudou žádné, druhý blok již budu s žákem jezdit lehký a střední provoz a zde již budu dělat dvouhodinové konzultace např. v polovině a ke konci druhého výcvikového bloku a stejně tak i ve třetím vyučovacím bloku?

2) je stanoveno, kolik hodin v jednom dni můžou konzultace max. trvat, tedy zda je možné dělat konzultace např. 3x2 hodiny a 1x3 hodiny?

3) je možné dělat konzultace hromadně pro všechny žáky v daném kursu, nebo musí být provedeny individuálně s každým žákem jednotlivě?

DěkujiReakce

Vážený tazateli,
provedení konzultací při individuálním výcviku není nikterak podmíněno počtem odjetých hodin. Konzultace by měly být rozloženy tak, aby byly dodrženy mezipředmětové vztahy. Provést konzultaci až na konci druhého, nebo třetího bloku jak uvádíte, není pedagogicky vhodné, řekl bych, že i dost opozdilé. Předpokládám, že např. teorii jízdy, nebudete vyučovat v polovině, nebo až na konci výcviku. Není stanoven počet hodin konzultací v jednom dni, ale opět připomínám věnovat pozornost nikoliv naplnění počtu hodin dle zákona, ale rozložit konzultace s ohledem na důležitost obsahu zadaných témat výuky. Způsob provádění konzultací upravuje zákon 247/2000Sb.,
v § 18.
Mimochodem, který krajský úřad Vás zkoušel k získání Profesního průkazu (učitelského oprávnění), kdo Vás ke zkoušce připravoval, jestliže nemáte elementární znalosti zákona 247/2000Sb. a dokonce si ho nedokážete ani přečíst, než vyjádříte takový dotaz, který jen dokresluje Vaši neodbornost a dehonestuje tak celý autoškolský stav?!